Spis rødt kød - masser af rødt kød

… men gør det med omtanke.:wink:

Argumenterne for at nedsætte kødforbruget er efterhånden helt absurde. De missionerende plukker i alverdens undersøgelser med samme virtuositet som prædikanter rabler citater af til enhver lejlighed. Hovedparten af argumenterne der bringes til torvs, hentes fra YouTupe og Facebook. Den opdagelse må nødvendigvis give anledning til alvorlige overvejelser om kritisk gennemgang af pensum i folkeskolen, med fokus på forskellen mellem information og manipulation, men det er en helt anden historie.

Sandheden er at det aldrig er blev modbevist, at kostrådet om en alsidig kost er sundest. Der er ikke mangel på reel information i Danmark.

Rådet er selvfølgeligt ikke så sexet som stenalderkost, rawfood og kernesund vildfarelser, men fødevarer er et personligt valg, der ikke skal påtvinges andre ud fra egne holdninger bygget på pseudovidenskabelige argumenter. Det er set at myndighederne, med fagkundskaben i ryggen, advarede mod risikoen for alvorlig fejlernæring hvis kurene blev fulgt.

Dem der stadig har bevaret den sunde fornuft, en rimelig kropsvægt og et passende aktivitetsniveau har for længst fundet ud af, at en passende blanding af animalske og vegetabilske fødevarer ikke forhindrer et godt liv og helbred. I sidste ende gælder det om man vil lægge år til livet - eller liv til årene.

Det er nok de færreste der en steghed sommerdag orker at kæmpe sig igennem flæskesteg og medisterpølse. Det er også nok de færreste der efter en iskold vinterdag, efter at have hugget brænde dagen lang, føler lyst til at opsøge en fimset restaurant for at få serveret tre myrer på et stykke ukrudt.

Stillet skarpt op, hører alle de selvbestaltede kostråd og kurer ikke under human ernæring, men distriktspsykiatrien. Jeg er et menneske på godt og ondt - ikke en robot der skal underlægges tilfældiges fobier.:wink:

Lad aldrig pseudovidenskaben få fodfæste i dansk politik.

6 Likes

Er enig med hele dit indlæg, men er i særdeleshed enig i denne sætning.

Jeg er også meget mere tilbøjelig til at tilvælge den “sunde” føde, hvis det er min beslutning.

2 Likes

Da jeg ikke kunne poste mere end to links har jeg gjort de resterende til tekst, som så må kopieres manuelt op i adresselinien.

Ift. det sundhedsmæssige er det bestemt svært at afgøre hvad den ideelle kost er, men ift. kostrådene og kostpyramiderne er anbefalingerne ift. animalier faldet det seneste mange gange rådene er blevet fornyet, og næsten alle er nu i øverste del af madpyramiden. Hvad der er mere interessant, og hvad der gør det ikke nødvendigvis er et personligt valg, er det miljømæssige, og det dyreetiske.

De dyreetiske giver vel sig selv. Ift. miljøet anbefalede FN allerede for nogle år siden verdensbefolkningen at rykke sig væk fra især kød- og mælkeprodukter i kosten af miljømæssige grunde:
http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

…og såvel DR som TV2 har i nyere tid haft fokus på det:


youtube.com/watch?v=h-01KpXHqqw

Eftersigende var danskerne endda for nogle år tilbage det mest kødspisende land i verden, så vi er nogle af dem der har bidraget mest til klimaødelæggelse på dette punkt, og derfor er vi også et af de lande der har hårdest brug for at skifte kurs mod en mere miljøvenlig kost:
ing.dk/artikel/danmark-er-det-suveraent-mest-kodspisende-land-i-verden-102900

Foodnavigator, som er et nyhedsmedie omkring fødevarer, talte da også fornyligt for, at kostanbefalingerne bør have mere fokus på bæredygtighed, som jeg klart støtter op om:
foodnavigator.com/Science/Healthy-eating-guidelines-not-eco-friendly-enough-say-scientists

1 Like

Kostrådene er ikke entydige men forskellige fra land til land, bortset fra frugt og grønt, som alle er enige i bør ligge i top. Flere lande tilslutter sig bestemt ikke FN’s anbefaling om reduktion at mejeriprodukter, fordi de i forvejen ligger på et fornuftigt niveau.

Da FN anbefalede en reduktion af mælke- og kødproduktion, var det miljøforholdene i den tredje verden og folkesundheden i vesten der var i fokus. Mælke- og kødproduktion kan sagtens foregå etisk forsvarlig og uden nævneværdige miljø- eller sundhedsmæssige ulemper. Når jeg skriver nævneværdige, skal det ses i lyset af alternativernes påvirkninger. Kynisk betragtet er det menneskets blotte eksistens der er problemet.

Opgørelsen du omtaler hvor danskerne var det mest kødspisende land i verden, dækkede over en opgørelse af slagtekroppe - inklusiv svin. Hvad jeg indledningsvis omtalte var rødt kød - altså oksekød. Opgørelsen skelnede heller ikke visse typer forarbejdet kød der både gik til hjemmemarkedet og eksport.

Foodnavigator omtaler ganske rigtigt bæredygtighed, men det er den globale situation der omtales. Hvad Foodnavigator ikke omtaler, er fodermængde og type mennesker ikke kan omsættes, som er forskellig verden over, men som udgør en betragtelig del af kvægs foder der i sidste ende omsættes til kalorier.

Foodnavigator fokuserer ensidigt på de miljømæssige omkostninger ud fra undersøgelser som blev foretaget af Oxford Martine Programme on the Future of Food. Disse undersøgelser blev omsat til et globalt perspektiv og publiceret i PNAS som peer rewiewed, hvor beregningsmetoder og forudsætninger retfærdigvis ikke blev anfægtet, men de ernæringsmæssige perspektiver der adskiller den tredje verden og vesten blev kun omtalt i en sidebemærkning.

Sådan går det ofte når rapporter passerer flere organisationer med hver deres agenda.

Der er ikke nye oplysninger i hvad du nævner der ændrer mit synspunkt: Ignorer bekymringsindustrien. Spis lidt af hvert - og gør det med god samvittighed.

1 Like

Nu behøves man sandelig ikke at finde kilderne til nedsættelse af kødforbruget på YouTube eller Facebook, det er da en fejlslutning og viser, at man ikke har nok viden om emnet.
Det er derimod meget nemt at finde troværdige kilder, idet man blot kan henvise til myndighederne. Med hensyn til kød og sundhed tænker jeg her på WHO, Fødevarestyrelsen og American Dietetic Association for at nævne nogle eksempler.

WHO indføjede kød fra firbenede dyr og forarbejdet kød på listen over kræftfremkaldende stoffer i 2015 på baggrund af over 800 videnskabelige undersøgelser - forarbejdet kød i gruppe 1. Endvidere linker WHO kød til mange sygdomme bl.a. hjertesygdomme og diabetes.
Fødevarestyrelsen henviser rigtigt nok til en varieret kost med magert kød, men tager også hensyn til madkulturen her i landet. I de offentlige kostråd anbefaler Fødevarestyrelsen, at man max. spiser 500 g kød fra firbenede dyr om ugen (2 - 3 middage om ugen) på grund af sundhedsrisikoen og oplyser i øvrigt, at videnskabelige undersøgelser tyder på, at vegetarmad nedsætter risikoen for kræft, hjertesygdomme, diabetes, forhøjet blodtryk, fedme og nyresygdomme.
Fødevarestyrelsen henviser til American Dietetic Association (Nordamerikas største organisation af ernærings- og sundhedsprofessionelle) som på baggrund af forskning udmelder, at en vegetarisk/ vegansk kost giver sundhedsfordele og kan forebygge/ behandle forskellige sygdomme.
Men nu er vegetar/ veganerkost heller ikke kure, men derimod en livsstil til gavn for sundheden - som angivet, for klimaet og ikke mindst for dyrene.
Men selvfølgelig en sådan kost skal også være varieret.

Etisk Råd er så kommet med en redegørelse, der viser, at også danskerne bør nedsætte forbruget af kød på grund af køds klimabelastning…
Og stillet forslag om, hvordan man kan få danskerne til at nedsætte forbruget - ved at sætte en afgift på kød /oksekød.
Landbrugsdyrene er ansvarlige for 18 % af verdens drivhusgasudledning, hvilket er en større andel end fra hele transporten til vands, til lands og i luften.

Forskere og klimaeksperter oplyser om køds belastende påvirkning af klimaet og opfordrer til en nedsættelse af forbruget. FN opfordrer også til, at vi bevæger os væk fra animalske produkter.

Så selvfølgelig er det en hel tåbelig opfordring, at man skulle spise masser af rødt kød, når kød er sundhedsskadeligt og belastende for klima og dyr.

Problemet er ikke vi spiser kød. Problemet er at vi er for mange mennesker som skal bruge resurser.

Birthe Lambjergaard roder rundt i begreber, data og anbefalinger.

De sundhedsmæssige følger afhænger først og fremmest af den samlede livsstil. Rødt kød er ikke i sig selv hverken værre eller bedre ernæringsmæssigt end andre lødige fødevarer. Det er den afbalancerede kost der ernæringsmæssigt er afgørende for helbredet.

Myten om at vegetarer lever længere og sundere er forkert, fordi kontrolgruppen overvejende består af segmentet med en ensidig kost og generel usund levevis blandt den lavere del af middelklassen, hvilket giver de tydeligste afvigelser. Anbefalingerne bygger på sundhedsmyndighedernes data over behandlingskrævende sygdomme.

Så er der de genetiske forskelle. Eksempelvis er asiater mere disponeret for diabetes end europæerne. Kombineret med fedme, som opleves i den asiatiske middelklasse grundet stigende velstand, ses netop i denne gruppe den største stigning af diabetestilfælde.

Der er derfor intet blandt den bredt orienteret del af befolkningen, som rykker ved anbefalingerne om at en varieret kost er sundest.

Fjerner du landbrugsdyrene, fjerner du samtidig den effekt de bidrager ved at afgræsse som holder væksterne i stadig vækst hvor de lagrer mest CO2. Problemet opstår når der fodres med proteinrig kost, hvor tarmfloraen i dyrene ændres så der dannes metan. Det er et spørgsmål om simpel kemi.

Normalt opfattes skove som de største bedragere til at opfange CO2, men græs er en langt større bidrager globalt set, da de forekommer i alle klimazoner. Græs omfatter omkring 10.000 arter, hvor de fodermæssige interessante arter indeholder et ekstra genom som bedre udnytter CO2. Begge græstyper træffes side om side i alle klimazoner.

Græsædere som kødkvæg der foretrækker græs hvis de fik valget, bidrager derfor til at holde græs i stadig vækst.

Det samlede klimaregnestykke er ikke foretaget da der mangler tilstrækkelige data til en pålidelig prognose, men resultatet kan ende med at gå i plus hvis der medregnes de arealer som ikke traditionelt anvendes landbrugsmæssigt.

Planteædere som kødkvæg med deres raffinerede mavesystem, er kun en blandt flere drøvtyggere hvor metan kan opstår med et uhensigtsmæssig foder. Tydeligst ses det blandt planteædernes vilde slægtninge hvor metan dannelsen kun kan opstå ved et uhensigtsmæssigt foder. De migrerende græsædere søger nyt foder hvor det er frisk. Deres vom ændrer sig kun minimalt efter årstiden. De standfaste arter som vores hjemlige rådyr, ændrer vommens struktur sig dramatisk efter årstidens foder.

Metan dannelsen hos de vilde slægtninge er det mindste problem. En foderændring der ikke er tilpasset dyrets vom som danner metan, men vil med stor sandsynlighed medføre diarre, der er ensbetydende med en dødsdom blandt de vilde arter.

Det er ikke kødkvæget der påvirker klimaet, men driftformen.

Når formanden for Etisk Råd, som erklæret vegetar og kemisk renset for basal landbrugsmæssig og klimatologisk indsigt, anbefaler økonomiske og adfærdsmæssige restriktioner for anden livsstil ud fra egne præferencer, agerer han uetisk.

1 Like

Nu har jeg så blot henvist til forskellige instanser som WHO, Fødevarestyrelsen, American Dietetic Association og FN, så jeg tror næppe, at disse myndigheder roder rundt i noget, idet de selvfølgelig kommer med udmeldinger og anbefalinger i henhold til den samlede forskning på området.

WHO har indføjet kød fra firbenede dyr og forarbejdet kød på listen over kræftfremkaldende stoffer på baggrund af over 800 videnskabelige undersøgelser, sidstnævnte i gruppe 1 (tilstrækkeligt bevis) og oplyser desuden:

"Many national health recommendations advise people to limit intake of processed meat and red meat, which are linked to increased risks of death from heart disease, diabetes, and other illnesses."

Vil lige gøre opmærksom på, at “Red meat” er kød fra firbenede dyr.

Fødevarestyrelsen oplyser:

"Videnskabelige undersøgelser tyder på, at vegetarmad nedsætter risikoen for kroniske sygdomme som fedme, hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, visse former for kræft og nyrelidelser.

Kosten spiller en klar rolle i den forbindelse, selv om vegetarer også ofte lever sundere på andre måder, fx i forhold til rygning, alkohol og motion.

De amerikanske diætisters sammenslutning, The American Dietetic Association, siger om vegetarkost:

"Det er vores opfattelse, at en passende planlagt vegetarisk kost er sund, næringsmæssig tilstrækkelig og giver sundhedsmæssige fordele ved at forebygge og behandle visse sygdomme.

Som al anden mad bør en vegetarisk mad være varieret og uden for meget mættet fedt og sukker. Det er altså ikke nogen naturlov, at vegetarmad er sund."
http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/personer-med-saerlige-behov/vegetarer/vegetarmad-og-sundhed/

FN: https://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

Har du brug for flere links til det, jeg skriver, finder jeg dem gerne.

Som jeg indledningsvis skrev: Spis med omtanke.

Du har bragt mange henvisninger. Hver gang jeg har kommenteret dem, bringer du blot nye uden at forholde dig til hvad jeg svarede på.

Det er fint med link. Dem kender jeg godt. Jeg har bare gjort mig den umage at læse de undersøgelser der ligger bag. Det kan anbefales, og du vil opdage der er en række forbehold og forudsætninger som afviger væsentlig i dine konklusioner fra hvad de respektive sundhedsmyndigheder påpeger som årsager.

Det er ikke de forskellige myndigheder der roder rundt i begreberne. Det er dig der sammenblander miljø, klima, sundhed, og nu også dyrevelfærd. Du fejltolker det reelle forhold mellem kost og rygning, alkohol og manglende motion.

Kort sagt er en af de største sundhedsmæssige fordele ved et højt indtag af frugt og grønt, at disse ofte erstatter indtaget af andre mere energitætte fødevarer. Frugt og grønt nedsætter derfor indirekte risikoen for sygdomme ved at sænke risikoen for overvægt med deraf risiko for livsstilssygdomme, men det har bare ikke relevans for folk med et normalt blodtryk, en normal vægt og et passende aktivitetsniveau.

Har man først sundhedsmæssige problemer, er det den samlede livsstil der skal tages op til revision. Vegetarkost, anvendt som funktionel food, kan ikke alene rette op på en usund livsstil.

Den ene livsstil får ikke større værdi ved forsøg på miskreditering af en anden. Det er eksempelvis blandt de vegetabilske fødevarer risiko for dannelse af toksiner fra svampe findes, hvor de hyppigste forekommer i det økologisk dyrket. Det er skidt for sundheden, men godt for miljøet. Risikoen kan reduceres væsentlig ved at sprøjte med fungicider, som er godt for sundheden, men skidt for miljøet. Misforholdet kan bare ikke bruges som argument til at miskreditere frugt og grønt.

Vegetabilske fødevarer bliver ikke bedre af forsøg på at miskreditere andre.

Samlet set, er en varieret kost på alle måder det bedste kostråd for normale mennesker med et normalt helbred. Det er blandt vegetarer man finder den største bevidsthed om sund livsstil, men det er også blandt vegetarer man finder de største misforståelser. Man bliver ikke udødelig af at motionerer døgnet rundt.

Hvad jeg har skrevet om Det Etiske Råds udmelding kan ikke udtrykkes klarere. Forstås det ikke, accepteres det i erkendelse af at ingen er forpligtet ud over deres evner.

Du har åbenbart ikke læst mit indlæg ordentligt, for som nævnt gengiver jeg blot myndighedernes udmeldinger med uddrag og links og disse udmeldinger stemmer jo i hvert fald ikke overens med dine.
Jeg mener, at disse udmeldinger er ret så troværdige, da de tager hensyn til den samlede forskning på området, arbejdsgruppen i WHO består f. eks. af 22 eksperter fra 10 lande. WHO har baseret sine klassifikationer af kød på baggrund af over 800 videnskabelige undersøgelser.
Og det bedste kostråd må være en vegetarisk kost, der ifølge Fødevarestyrelsen og American Dietetic Association giver sundhedsfordele, nedsætter risikoen for diverse livsstilssygdomme og endda kan forebygge/ behandle sygdomme. Men klart nok skal en sådan kost også være varieret, som de også gør opmærksom på.
Men enig i, at har man sundhedsmæssige problemer, så er det selvfølgelig den samlede livsstil, der skal tages op til revision.
Og nej, jeg sammenblander altså ikke klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd ved at skrive, at kød er belastende for disse områder. I henhold til forskerne og diverse myndigheder er dette jo nemlig korrekt.
Det forekommer mig, at du kommer med rigtig mange påstande uden nogen dokumentation.

Så forsøger jeg for sidste gang at påpege hvor du blander det hele sammen.

WHO beskæftiger sig udelukkende med sundhed, herunder forebyggende tiltag. Du overser at WHO ikke ofre megen opmærksomhed på de befolkningsgrupper der ikke har de problemer med de livsstilssygdomme du nævner. De forskere du nævner, beskæftiger sig med kostens helbredsmæssige konsekvenser i bredest forstand.

Det giver ikke mening at danskere følger amerikanske kostråd. USA er en hel verdensdel hvor du finder alt fra det bedste til det værste. Din udlægning, at vegetarkost er det bedste kostråd, er ikke i tråd med de danske sundhedsmyndigheders vejledning. De anbefaler en varieret kost, hvor de grupper der har et overforbrug af kød omtales, men de fraråder bestemt ikke kød som fødevare. Fejlernæring blandt vegetarer omtaler sundhedsmyndighederne også.

Normale mennesker, som stadig er flertallet, med en afbalanceret livsstil har ikke brug for funktionel food, da de ikke er i fare for at få livsstilssygdomme der relatere sig til fejlernæring.

Argumentationen får ikke større vægt ved at slynge om sig med link og citater med samme viriositet som en lægprædikant fra Jehovas Vidner rabler bibelcitater af sig. Du roder det hele sammen, og vælger kun hvad der passer ind i dit verdensbillede. Du overser køds positive egenskaber særligt som human ernæring for børn under opvækst. Du overser baggrunden for de undersøgelser du henviser til da de tager udgangspunkt i sygdomme. Du overser samspillet mellem flora og fauna hvor driftformen spiller hovedrollen, og du overser i særdeleshed at mennesket er omnivor som art.

Du fortsætter åbenbart med en række af påstande uden dokumentation. Og igen, jeg blander intet sammen, men gengiver myndighedernes udmeldinger omkring kost. Jeg har intet nævnt om, at de fraråder kød som fødevare, kun at de anbefaler max. 500 g om ugen (2 - 3 middage om ugen) på grund af at kød er linket til sygdom.

WHO ser på hvilke produkter, der kan udgøre risici for almindelige forbrugere og kød forhøjer så risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Dette ser man så ofte, at kødspisere prøver at benægte på alle mulige mærkelige måder - som nok også her.

En vegetarkost er sandelig i tråd med de danske myndigheders udmelding, idet de jo udmelder, at videnskabelige undersøgelser tyder på, at vegetarkost nedsætter risikoen for at få en række livsstilssygdomme.
At de også anbefaler en kost med et meget begrænset indtag af kød giver så også god mening, idet de også må tage visse hensyn til madkulturen i landet.
Og jeg har intet nævnt om, at danskere skulle følge amerikanske kostråd.

Alternativet oplyser også i deres partiprogram, at en nedsættelse af kødforbruget vil forøge folkesundheden.

UN siger, at problemet er, at hvis vi skal være 10 milliarder, så vil vi blive nødt til at gå vegetarisk. Så vegetarisk er en del af en løsning på et problem som er over befolkning.