Spillet om bæredygtig energi i Odsherred: “Ikke i min have”

“Ikke i min have” er den hyppigste melding, der møder lokalpolitikere når der skal anlægges nye varmeværker - og der kan rejse sig en voldsom folkelig protest. Vi var derfor spændte på om vi kunne gennemføre en meningsfuld debat om noget så komplekst, kompliceret og følsomt på Folkemødet i Odsherred.
Vores forberedelser endte med udfordrende spil, der selvfølgelig var en forenklet udgave af virkeligheden - men så saglig som muligt.

På Folkemødet i Odsherred 7. september 2019 lykkedes det deltagerne at placerer bæredygtig energi i Odsherred, så vi kan opnå en reduktion på mindst 70% = 210.000 tons CO2 om året.

Det var en stor og dejlig oplevelse, så vi planlægger at spille igen på tværpolitiske møder efter nytår.


For at opnå en reduktion på 210.000 tons CO2 skulle deltagerne blive enige om at placere 6-7 biogasanlæg. Eller noget, der svarer til det:

  • 2 solcelleanlæg kan erstatte et biogasanlæg,
  • 3 vindmølleparker kan erstatte et biogasanlæg
  • og det kan 4 skovrejsninger også gøre.

Spillet går altså ud på at placerede tilstrækkelig med bæredygtig energi i et fornuftigt mix.

Biogasanlæg var valgt som måleenhed fordi det er det mest kontroversielle. Der er stor modstand mod det planlagte biogasanlæg ved Vig, der er planlagt til at køre på gylle.

Vi har kun gylle til 1 biogasanlæg i Odsherred, så yderligere biogasanlæg må køre på spildevand eller madaffald.

Her er resultatet af første spil, der foregik i et fyldt telt ved 6 borde med hver sin velforberedte bordvært.

Brikkernes størrelse er valgt på denne måde:

  • Biogasanlæg: Brikken viser værste omfang af evt. lugtgene
  • Solceller: Det faktiske omfang
  • Vindmøller: Værste tilfælde af evt. støjgene
  • Skov: Faktisk størrelse

Det andet spil var sidst på dagen - og her blev teltet kun fyldt halvt, så vi nøjedes med 3 borde.


Spillet er udviklet af Leif Egholm, Odsherredslisten og Peter Arklint, Alternativet, der har fået hjælp til realistiske størrelser på brikkerne samt omfanget af energibehov og CO2-udledning fra kommunens klimakonsulenter.

I det politiske telt 7/9 foregik spillet ved op til 6 Odsherredskort med hver sin mediator: Leif Egholm (OL), Peter Arklint (Alt), Arne Mikkelsen (SF), Jette Sloth (S), Paw Pedersen (DF), Clark Pratt (EL) og Torben Arendal (EL)

I denne VIDEO forklarer Leif Egholm reglerne for spillet om bæredygtig energi i Odsherred.

Har du lyst til at vide mere må du kontakte mig.
:green_heart:
peter@arklint.dk