Spændende forår i Østjylland: Opstillingsmøder den 10. april 2021

Spændende forår i Østjylland: Opstillingsmøder den 10. april 2021

Som mange af jer sikkert ved, så fik Alternativet ny politisk leder, søndag den 7. februar. Det blev Franciska Rosenkilde, som også er kultur- og fritidsborgmester i København. Hun afløser Josephine Fock, der stoppede november sidste år.

Her, i Østjylland, vil vi ønske tillykke med valget, og ser frem til et godt samarbejde med hende. Vi håber, at vi i nær fremtid kan holde et medlemsmøde i Østjylland, hvor vi kan få mulighed for at hilse på hende, høre om hendes tanker og visioner for Alternativet, ikke mindst i forbindelse med lokalvalgene til efteråret.

I Østjylland får vi også et interessant forår. Lørdag den 10. april holder vi ekstraordinært opstillingsmøde for folketingskandidater. Næste valg skal ganske vist først komme til 2023, men vi skal også være beredte, hvis det skulle komme noget før. Vi har pt. Torsten Gejl, Mira Issa Bloch og Line Aaen som Storkreds Østjyllands folketingskandidater, men håber, at vi kan få flere på listen, så vi kan få et endnu større og stærkere kandidatfelt.

Desuden udløber Mads Damgaards østjyske mandat som medlem af hovedbestyrelsen, og derfor er der også ordinært opstillingsmøde til valg af medlem af hovedbestyrelsen fra Østjylland. Der skal også vælges en suppleant. Mads har allerede meddelt storkredsbestyrelsen, at han ikke genopstiller, da han i stedet påtænker at blive kandidat til KV21. Der skal altså findes et nyt medlem af hovedbestyrelsen, her fra Østjylland.

Valget til hovedbestyrelsen og det ekstraordinære valg af folketingskandidater starter kl. 12.30, og vi forventer at begge valgseancer er veloverstået cirka kl. 14.

For de interesserede kan vi i øvrigt oplyse, at der er opstillingsmøde for valg af kandidater til regionsrådsvalget for Region Midtjylland kl. 10.30 samme dag. I samarbejde med Vestjylland.

Er du interesseret i at opstille til hovedbestyrelsen bedes du sende et motiveret opstillingsgrundlag til storkreds.oestjylland@alternativet.dk så vi har den senest lørdag den 13. marts.
Er du interesseret i at blive folketingskandidat, bedes du kontakte forperson Trine Aslaug Hansen på 30138008 for yderligere info. Endelig deadline for indsendelse er også her den 13. marts.

Bedste hilsner
Storkreds Østjyllands bestyrelse