Sommerstatus og oplæg til valg af ny bestyrelse

Kære Alternativ-medlemmer i Hvidovre

Her kommer en sommerstatus for situationen i Alternativet Hvidovre.

Som i resten af Alternativet har tumulten efter valget af politisk leder også sat sig sine spor her i Hvidovre.

Det har desværre bl.a. medført en del udmeldelser og men også enkelte genindmeldelser. Resultatet er, at vi nu i skrivende stund er nede på 16 medlemmer.

Blandt andet har alle medlemmer af den tidligere bestyrelse, bortset fra undertegnede, meldt sig ud lige op til og efter årsmødet.

Vi skal jo være mindst 3 i bestyrelsen og da jeg var den eneste tilbage på årsmødet, der stadig ønskede at stille op, var konsekvensen, at det ikke lykkedes at få valgt en ny bestyrelse ved det ordinære årsmøde i marts. Derfor ligger foreningen i øjeblikket brak.

Da den tidligere kasserer meldte sig ud kort før årsmødet, uden at vi nåede at få overført adgangen til vores bankkonto, betyder det bl.a. også, at vi ikke har adgang til kontoen før en nyvalgt bestyrelse kan få den åbnet. I modsat fald vil kontoen gå i minus pr. 1. oktober, når banken trækker gebyr næste gang, og vil blive lukket.

Jeg foreslår derfor, at vi for at kunne videreføre foreningen indkalder til et ekstraordinært årsmøde med henblik på at få valgt en bestyrelse for Alternativet Hvidovre, så vi ikke nødsages til at lukke foreningen.

Mit foreløbige forslag til en dato er enten onsdag d. 2 eller torsdag d. 3. september, eller vi kunne også afholde den i forbindelse med (før?) Storkredsens årsmøde, som er planlagt til lørdag d. 5. september kl. 13 på Glostrup bibliotek, det burde kunne gøres på en halv time. Meld gerne tilbage (hvidovre@alternativet.dk), hvis I har kommentarer til datoerne eller andre kommentarer/spørgsmål.

Da der jo nu formelt set ikke er en bestyrelse for foreningen, der kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, foreslår jeg, at vi, for at imødekomme vedtægternes krav til indkaldelse (min. 5 medlemmer skal begære et ekstraordinært årsmøde), som medlemmer begærer afholdelse af årsmøde.

Det kræver jo at minimum 5 af os, gerne flere, bakker sådan en begæring op, og det håber jeg da er muligt at samle.

Jeg foreslår, at vi gør det på følgende måde:

De, der ønsker at bakke op om afholdelsen af ekstraordinært årsmøde sender senest fredag d. 31. juli en mail til vores mail. hvidovre@alternativet.dk, med nedenstående tekst.

Undertegnede begærer hermed indkaldelse af ekstraordinært årsmøde med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetællere
  • Valg til bestyrelsen
  • eventuelt

Venlig hilsen

Navn

Formelt set skulle det måske være en samlet begæring med 5 underskrivere, men jeg tænker, at vi under de givne omstændigheder godt kan forsvare at gøre det på den her måde.

Indkaldelsen skal udsendes senest en uge efter begæringen er modtaget, så i denne her kontekst vil jeg tolke det sådan, at jeg har modtaget begæringen når jeg har modtaget 5 mails der bakker op om den.

Men, men. For at kunne få valgt en ny bestyrelse kræver det jo også, at der, ud over undertegnede, er mindst 2 mere der ønsker at kandidere til bestyrelsesposterne.

Det er jo næsten 20% af den tilbageværende medlemsskare. Så derfor opfordrer jeg også jer alle til allerede nu at overveje, om I kunne tænke jer at være med til at hjælpe foreningen over det her bump på vejen frem til næste årsmøde. Giv gerne en foreløbig tilbagemelding, om I kunne tænke jer at stille op, så vi, allerede før jeg indkalder, har en ide om der er basis for at afholde mødet. For jeg håber da, at vi kan få mødet afholdt , og at I også har tid og lyst til at komme til mødet, så vi kan få hilst på hinanden.

Med hensyn til det fremtidige arbejde i bestyrelsen, lægges der fra centralt hold op til, at mere af det administrative arbejde på sigt lægges over i storkredsregi, herunder også opbevaring af lokalforeningernes midler, så lokalforeningerne fremover ikke nødvendigvis skal have egen bankkonto. Det skulle jo gerne give plads til i højere grad at kunne fokusere på at lave et stykke lokalpolitisk arbejde.

Så en af den nye bestyrelses første opgaver kan meget vel være at få reddet vores resterende midler ud af banken og lukke kontoen og overføre dem til en konto i storkredsen.

Men ikke mere for denne gang og forhåbentlig lykkes det at få foreningen ud af respiratoren og i fuldt vigør igen.

Kh

Johnny Westh

Nu tidligere forperson