Sommerhilsen fra Alternativet

Nyt fra Alternativet

overskrift_1

Hermed en sommerhilsen og update fra Alternativet. Der har være et forrygende forår som nu er gået over i sommer. På sekretariatet kan vi godt mærke at ferien banker på, og fra mandag d. 28. juni og frem til 9. august afvikler vi ferie og afspadsering og derfor kan du ikke regne med at kunne få fat på os. Vi lover at vende tilbage med fornyet styrke i august. Du kan finde referatet fra Landsmødet, samt de opdaterede vedtægter, ved at trykke på linksene.


overskrift_2

Det er en udbredt myte, at politikerne ikke laver noget som helst. Og når et parti har en folketingsgruppe på ét enkelt mandat, er myten meget langt fra virkeligheden. Hvert eneste ministerium - 20 i alt - kommer hver dag med deres input til det store maskineri som er Danmarks centrale administration. Det er lovforslag, det er udmøntninger af lovforslag, det er aktstykker, og der er forhandlinger om nye lovforslag og nye udmøntninger.

Alternativet prøver at følge med som et parti, men vi må også fokusere, så vi gør en reel forskel på enkelte områder, i stedet for at smøre os selv tyndt ud på alle områder. Det er meget hård prioritering, og heldigvis kan vores politiske ordførere også hjælpe med at tage fra. Vi håber derfor at I har forståelse for at vi ikke er med i alt.

Følgende har fyldt meget af tiden på Christiansborg fra det spæde forår og til nu:

  • Udenlandske kapitalfondes køb af Danmark. Alternativet fik sat lys på en dagsorden som ingen andre har sat fokus på. Det har blandt andet resulteret i, at regeringen valgte at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på problemerne. En arbejdsgruppe der skal afrapportere allerede første halvår 2022.

  • Hvor meget CO2e skal landbruget udlede i 2030? Landbrugsforhandlingerne er i gang, men så absolut ikke slut. Færre dyr i dansk landbrug har desværre kun højeste prioriteret hos os.

  • Kampagne mod fantasiprojektet, Lynetteholmen i København. Folketinget skulle vedtage en anlægslov for at gøre det muligt, for Københavns kommune og selskabet By og Havn, at starte på Frank Jensen og Lars Løkkes fantasi om en helt ny ø i Øresund. Der er har blandt andet være taler ved behandlingen af anlægsloven, 5 samråd med ministeren og tekniske gennemgange, samt masser af koordinering med lokale Å-politikere og medlemmer.

  • Genåbningen af Danmark. Alternativet var med i den overordnede aftale om at åbne Danmark, og har derfor også haft indflydelse på, hvordan Danmark kunne åbnes igen. Det har været en svær balance mellem regeringens sundhedsfaglige input og de mere grundlæggende principper såsom forenings- og forsamlingsfrihed. Men det har så afgjort været vores oplevelse, at det har været bedre at sidde med i rummet i stedet for at stå udenfor.

Og så kan der sluttes med en lille historie om, hvor hurtigt og nemt det kan være at få reel indflydelse. Et medlem kontaktede vores daværende skatteordfører om et bureaukratisk problem, hvor pensionister der havde solgt deres hjem og nu ønskede at bo i deres autocamper blev truet med at få klippet pladerne af det lokale motorkontor. Skatteordføreren fik Torsten Gejl til at stille spørgsmål til ministeren, og til ministerens ros blev der reageret omgående, og reglerne er nu ændret. Sådanne små sejre med stor effekt elsker vi at have i kølvandet
overskrift_3

Onsdag den 16. juni tog sekretariatet til Bornholm for at deltage i årets Folkemøde. Torsten og Franciska kom dagen efter

Selvom coronaen betød, at Folkemødet var en del mindre end tidligere, så betragter vi dagene som en succes med god mediedækning og en masse indholdsrig debat og samtale.

Selv faciliterede Alternativet fire debatter under overskrifterne Folkeskolen, feminisme, salg af dansk landbrugsjord til udlandet og fremtidens kulturliv. Det skabte rum for en masse gode dialoger og diskussioner i panelerne og med publikum. En masse politiske idéer og input blev skrevet på blokken og kom med hjem i rejsetasken.

Derudover holdt Franciska en stærk partiledertale på hovedscenen, som blev vist på TV2 News. Se den [her], hvis du gik glip af den. Franciska og Torsten kom begge godt rundt på de forskellige scener og deltog i debatter om bl.a. atomkraft, plantebaseret omlægning af dansk landbrug, kultur og kunst. Også Alternativets Unge var stærkt repræsenteret i flere debatter - både som arrangør og panelister.
Det blev også til et hyggeligt og informativt besøg hos Alternativet Bornholm der til stor glæde har masser af mod på valgkampen.

En stor tak skal lyde til de gæster der deltog i vores arrangementer uanset om de var paneldeltagere eller tilskuere, til Alva og Erin fra Bornholms Kulturskole for den smukkeste musik til partiledertalen, til ÅU for at holde os på tæerne, til jer der så med på skærmene og likede/delte vores opslag på de sociale medier og til Alternativet Bornholm for deres gæstfrihed og store engagement.


overskrift_4

Men selvom vi ikke er tilstede på sekretariatet betyder det ikke at resten af Alternativet ligger stille. Kandidaterne er i gang med deres valgkampagner allerede og står klar i startboks til efterårets intense valgkamp. Corona har længe holdt os adskilt men nu vover vi (kunst)pelsen og indkalder til medlemsmøde/halvårsmøde i weekenden 18.-19. september. Vi har endnu ikke lokationen helt på plads men vi satser stærkt på, at det bliver vest for Storebælt. Programmet vil primært have fokus på kommunal- og regionalvalg om lørdagen – og ikke mindst mad og hygge om aftenen. Søndag vil der være en fælles opsamling og herefter er der kandidattræning til de opstillede kandidater.
Program og nærmere detaljer kommer efter sommerferien.
overskrift_5

At være afsted sammen på Folkemøde betød, at det ”nye” sekretariat blev rystet godt og grundigt sammen og hvis ikke du ved hvem der er ansat på sekretariatet, kan du se det her.

Som I nok har hørt, er det Bines sidste dag fredag d. 25. juni. Vi glæder os til at kunne annoncere en ny sekretariatschef efter sommerferien.

Indtil da vil vi ønske jer alle en rigtig god og grøn sommer. På gensyn i august.

3 Likes