Sommerårsmøde i morgen:)

Kære Alternativister på Samsø!

Så er det i morgen, at vi skal samles til sommerårsmøde og sammen skabt en masse grøn energi, som kan sikre at Å fortsat er en vigtig brik i den grønne omstilling på Samsø.

På mødet vil Josephine Fock og Monike Sommer facilitere en dialog om, hvordan Alternativets bæredygtige dagsorden (økonomisk-, socialt- og miljømæssigt) kan spille en rolle på denne skønne ø.

Derudover var det planen at afholde valg til bestyrelsen, men da der ikke er indkommet nogle kandidaturer, vil vi i stedet for forsøge at udpege en kommunekoordinator, som kan være med til at samle trådene og måske en kommende bestyrelse for Alternativet Samsø.

Har du lyst til dialog om Å’s rolle på Samsø eller kan du se dig selv i rollen som kommunekoordinator, så vel mødt i morgen! :blush:

Sted: Work.Play.Nordby, Nordby Hovedgade 24
Tid: 15. august 2017 kl. 16.30

Grønne sommerhilsner
Alternativet Østjylland

Status for Alternativet Samsø?

Jeg er (stadig) medlem af Alternativet og bor på Samsø.
Jeg var medlem af bestyrelsen, men vi blev mødt af en
masse sabotage fra enkelte tidligere medlemmer af
bestyrelsen samt fra en enkelt person, der flyttede
fra Aarhus til Samsø.

Jeg lagde i foråret 2017 meget arbejde i at
forsøge at formulere nogle sammenhængende tanker
om Samsøs kommunalpolitik på især landbrugs- og
naturområdet. Nanna Salicath (tidligere forperson) og
jeg annoncerede, at vi ønskede at opstille til KV17
som kandidater.

På grund af de mange stridigheder (som jeg aldrig forstod indholdet af,
udover at det var
personfniddder) aflyste de to andre aktive bestyrelsesmedlemmer
(Nanna Salicath og Alice Stenor) opstllingsmødet i sidste
øjeblik uden at rådføre sig med mig. Derfor var vores arbejde
med at formulere nogle alternative visioner for Samsø spildt.

Det var også spildt, fordi Nanna og Alice til det sidste havde forhindret,
at vore tanker om økologi og natur blev sendt ud til medlemmerne
på Samsø. Vi var sådan set enige i indholdet, men det skulle altid
"lige gennemgås endnu engang".

Min personlige skuffelse var så stor, at jeg nu i
lang tid har holdt lav profil, men jeg har dog ikke
(endnu) meldt mig ud af Alternativet. Det ville
have været meget fint med et medlem af KB,
som havde et kritisk blik på Samsøs landbrug,
som mht. økologi er langt bagefter landsgennemsnittet.
Diskussion af pesticidsprøjtning og lignende emner er nærmest
tabu her på øen på grund af en skræmmende effektiv
landbrugslobby herovre. Selv Naturfredningsforeningen
på Samsø er lammet i sådanne spørgsmål, og Energiakademiet
er også underkastet landbrugets interesser.

Som det fremgår af den sidste korrespondance vedrørende
lokalforening Samsø, så havde Alternativet Østjylland overtaget
styringen og indkaldt til et møde d. 15. august 2017. Den
skrivelse jeg nu svarer på (i mangel af bedre). Jeg synes, at
man fra Alternativet Østjyllands side skylder evt. tilbageværende
medlemmer på Samsø en redegørelse for, hvad der kom ud af
dette møde (hvis det overhovedet fandt sted). Er der en ny
bestyrelse eller blev der valgt en “kommunekoordinator”?

Med venlig hilsen Torben Smith Sørensen.

1 Like