Sommer-nyt fra Alternativet Nordjylland

 1. juni 2016

Redaktionen takker af med ønsket om en god sommer

Sommeren er over os, og med det kan vi i nyhedsredaktionen se tilbage på 9 sjove og spændende måneder, hvor vi har indsamlet de mange berigende historier, Alternativet i Nordjylland har kunnet byde på. Tak til alle jer, der har sendt tips, bidraget med historier eller selv givet jer i kast med at skrive. Det har været fantastisk, så tusind tak – bliv endelig ved med det!
Den nuværende redaktion takker dog af for denne gang, men vi håber og tror på, at nye kræfter tager over, så de mange spændende, sjove og lærerige historier fortsat bliver fortalt om Alternativet i Nordjylland.

Vi ønsker alle en dejlig sommer.

Mvh. Redaktionen.

Bestyrelsens vision – en sommerhilsen fra den ny forperson.

597 medlemmer, 4 stiftede lokalforeninger og 3 på vej i Storkreds Nordjylland er, hvad vi kan gå på ferie og glæde os over. Det er slet ikke så ringe!

Den 19. juni blev der på Storkredsens generalforsamling (som fremover vil blive kaldt årsmødet) vedtaget et sæt nye vedtægter og valgt en ny bestyrelse.

Jeg, Bente Holm Villadsen, fik stor opbakning fra generalforsamlingen til at tiltræde som ny forperson, og det er en ære og en stor gave, men også en opgave og et ansvar, som jeg gladeligt tager på mig.

Samtidig blev der valgt en ny bestyrelse, med dygtige og engagerede alternativister, som har mod på at gøre en indsats for at føre Alternativet i Nordjylland ind i næste epoke, hvor der bliver et stort fokus på forberedelse af kommunalvalg 2017, herunder valg og træning af politiske kandidater m.v., samt udvikling af lokalpolitik.

Meget af arbejdet kommer til at foregå ude i lokalkredsene, og storkredsens opgave bliver derfor mere overordnet at strukturere, koordinere og danne rammerne for aktiviteter på tværs af lokalkredsene.

Som ny forperson lægger jeg vægt på, at det fremtidige bestyrelsesarbejde bliver præget af samarbejdsiver gennem teams og arbejdsgrupper, som består af både bestyrelsesmedlemmer og aktive medlemmer fra alle lokalkredse, så vi sammen danne en skabende dynamik, der engagerer os alle.

Det er vigtigt, at vi i storkredsbestyrelsen selv lever op til debatdogmerne og de seks værdier: ydmyghed, mod, gennemsigtighed, humor, empati og generøsitet, og vi skal løbende evaluere os selv, samtidig med at vi har mod til at håndtere konflikter, så de bliver en ressource i stedet for en bremseklods.

Vi skal have udviklet en kommunikationsstrategi og have en langt større grad af gennemsigtighed og åbenhed omkring, hvad der sker ”bag kulisserne”.

Efter sommerferien skal vi have lagt en helt konkret plan for storkredsbestyrelsens arbejde fremadrettet, men vi skal også bruge den nødvendige tid på at lære hinanden at kende og finde ind til et fælles fodslag.

Jeg ser frem til at møde jer alle rundt omkring i Nordjylland, når vi for alvor tager arbejdstøjet på efter sommerferien.

Jeg ønsker jer alle en strålende sommer.

Bente Holm Villadsen.

Den nye bestyrelse.

Medlemmer af den nyvalgte bestyrelse er:
Bente Holm Villadsen (forperson), Asger Nielsen (næstforperson), Simonia Tjelum (næstforperson), Peter van Hauen (kasserer), Birgitte Miehs, Uffe Schifter-Holm, Nadia Flyvholm Bak og suppleanter: Melanie Simick, Michael Øhrberg og Jonas Møller Pedersen.
Link til kontaktoplysninger her.

Referat fra generalforsamlingen, som blev afholdt den 19. juni 2016 læs det her.

Budget for 2016.
På generalforsamlingen lovede vi at sende storkredsens budget ud til alle medlemmer. Den ny storkredsbestyrelse forventer at lave en budgetrevision efter sommerferien, og herefter vil det blive sendt til jer.


Det sker – efter sommerferien

 • 4. juli kl. 17.30-21.30 – Stiftende generalforsamling i Alternativet Jammerbugt.
  Sted: Musikladen v/Kurt Malmberg, Lars Liensvej 15, Hune, Blokhus. Se mere her.

 • 6. august kl. 19-21 – Åbent bestyrelsesmøde i Thy-Mors lokalforening. Sted: Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted.

 • 16. august kl. 19.00 - Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Alternativet Hjørring. Sted: Hos Lars Mygind, Skovbrynet 1, Tornby

 • 23. august kl. 19-21 – Ekstraordinært årsmøde i lokalkreds Thy-Mors med vedtagelse af nye minimumsvedtægter. Sted: Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted.

 • 24. august – Mærkesagsmøde i Storkreds Nordjylland. Emne: Input til nationale mærkesager og fælles idébank til KV17 (kommunalvalg 2017). Sæt kryds i kalenderen. Flere oplysninger kommer senere.

 • 30. august kl. 18.30 – Stiftende generalforsamling i Alternativet Mariagerfjord.
  Sted: Melanie Simick, Fayesgade 3, 9500 Hobro.

 • 1. september kl. 19 holder Alternativet Rebild en temaaften “Tænk globalt - handl lokalt”. Christian Christensen, chefen for Lokale Varer i Coop, kommer susende fra Sjælland og fortæller om Coops projekt omkring salg af lokale varer. Hvordan forløber udviklingen lige nu osv. Vi vil på bedste Alternative vis også debattere emnet. Det sker på Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping. I august kan du tilmelde dig og se mere på facebooksiden “Alternativet Rebild”.
  Arrangementet er åbent for alle interesserede.

 • 20. september kl. 19–21 – Thy-Mors afholder medlemsmøde, hvor folketingsmedlem Torsten Gejl har sagt ja til at deltage. Sted ikke fastlagt endnu.

 • 20. september – Mærkesagsmøde i Storkreds Nordjylland. Emne: Input til nationale mærkesager og fælles idébank til KV17 (kommunalvalg 2017). Sæt kryds i kalenderen. Flere oplysninger kommer senere.

 • 24. september – Storkredsen afholder opstillingsmøde for valg af bl.a. folketingskandidater, repræsentanter til politisk forum, ombudsrådet, konfliktmæglingsrådet samt. evt. regionsråd og europaparlamentet.