sød.net - Social Økonomi Debatten

Sød.net består af en blog til formidling af data og viden, et forum til debat vedrørende socialøkonomi, samt på lidt længere sigt et chatroom som supervisions platform for sociale entreprenører.