Socialpolitisk POLA i Thy - for alle i Nord- og Vestjylland - 12 maj kl. 10 - 16

Alle Alternativets medlemmer i Nord- og Vestjylland (og andre interesserede) inviteres til til et Politisk Laboratorium i det skønne Thy.

TILMELDING ER NØDVENDIGT
. . - - - -

Invitation til politisk medlemsmøde med workshop lørdag den 12 maj kl 10 - 16 på Folkecenter for vedvarende Energi , Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Tilmelding her Pola - Social og sundhedspolitik

Kære medlemmer af Alternativet.
Vi vil gerne invitere dig til at deltage i politisk workshop med fokus på førtidspension/ressourceforløb og unge arbejdsløse.

Det er et aktuelt tema idet evalueringer har vist store forskelle i kommunernes praksis i bl.a. tildeling af førtidspension. På landsplan fik 26,9 borgere per 10.000 indbyggere i den arbejdsdygtige alder i gennemsnit tildelt førtidspension sidste år. Det betyder, at Morsø Kommune ligger over gennemsnittet med 28,1 borgere, mens man i Thisted Kommune ligger langt under. Her fik 16,7 borgere pr. 10.000 indbyggere i den arbejdsdygtige alder sidste år tildelt førtidspension.

Mange syge borgere har beskrevet dårlige oplevelser i mødet med kommunens jobcentre, Årelange ressourceforløb og arbejdsprøvninger. En følelse af at blive jaget rundt i manegen. Specielt ressourceforløbet opleves som nedslidende og meningsløst…

Det er gratis at deltage i mødet, og alle er velkomne. Også ikke-medlemmer. Blot man helhjertet kan se sig selv i Alternativets seks værdier; generøsitet, empati, ydmyghed, gennemsigtighed, mod og humor

Program for dagen:

10 - 10.15 Velkomst og kaffe

10.15 - 11.15 Aktuelle oplæg fra borgere

11.15 - 12.15 Kortlægning af problemstillinger

    Hvordan ser det nuværende system ud?

         Hvordan harmonerer det med social bæredygtighed 

  Balance i hverdagen, 

  Investering i mennesket 

  Alle kan bidrage til samfundet

12.15 - 13.00 frokost - servering af vegetarisk frokost a 100 kr. (gerne betaling på forhånd, husk tilmelding)

13.00 - 13.30 Rundtur på Folkecenteret

13.30 - 15.00 udarbejdelse af visioner og handleplaner

15.00 - 16.00 Opsamling og afrunding af dagens arbejde.

Vi håber nogen har lyst til at fortælle om egne oplevelser fra mødet med jobcentret eller kender du nogen hører vi gerne fra dig. Ønsker du ikke selv at fortælle eller kan du ikke komme er du velkommen til at sende din fortælling til e.mail aase.stjerne@gmail.com eller ringe til tlf… 30648319.

Venlig hilsen bestyrelsen Alternativet Thy-Mors

AFLYST
Mødet/POLA’en den 12. maj 2018 er aflyst på grund af for få tilmeldte.

Til gengæld er vi ved at planlægge to nye møder med delvist samme emner.

Det første møde holder vi sidst på eftermiddagen eller først på aftenen mandag den 18. juni.

Det første møde arrangeres i samarbejde med Alternativet i Nordjylland, og det finder sted et sted i Thy.

Vi inviterer folketingsmedlem JOSEPHINE FOCK til at komme med oplæg.

Det andet møde om socialpolitik finder også sted i Thy. Det bliver sandsynligvis en gang i august.