Skrappere regler end EU. Er det en ulempe?

Jeg ønsker en oplysende samtale om:

Er det en ulempe hvis DK har skrappere krav end EU på eksempelvis; økologiske fødevarer, anvendelse af pesticider, work-life balance?

Jeg tænker på at vores (Alternativets) overordnede politiske program peger i en retning af skrappere krav til økologi, Work-life mv.
_

Jeg fandt nogle artikler (googlesøgning) på at erhvervslivet mener at det koster Danmark konkurrencekraft, tabte indtægter mv.

Men hvordan kan det være, når kvaliteten og sundheden bliver forbedret… indenfor fødevarer (for eksempel æg) er der meget fokus på forskellen mellem danske - og måske også økologiske - æg og udenlandske æg.
Det har vist sig, i den seneste tid i medierne, at der skal destrueres høns og æg fordi udenlandske æg indeholder noget som kunne være farligt for mennesker.

Det må da være en konkurrence-ulempe, som land, at stå med en fødevareskandale, hvis andre lande, på grund af skrappere miljø- / fødevarekrav, ikke har en sådan.

Så, jeg ønsker at du giver din mening / holdning til kende på:

Er det en ulempe hvis DK har skrappere krav end EU på eksempelvis; økologiske fødevarer, anvendelse af pesticider, work-life balance?

Jeg tror, det er meget svært at gøre det op økonomisk. Skandaler har det med at være oppe i medierne i en periode, for derefter at blive glemt. Jeg ville ikke kunne, på stående fod, sige, hvilke lande, som har skrappere krav til fødevare end eksempelvis Danmark.
Forbrugernes hukommelse er kort, og det er også spørgsmålet om, hvor mange forskellige landes produkter vi reelt har adgang til at kunne købe.

Lige på stående så kan jeg kun huske noget med Spanien og noget epokød, samt salg af hestekød, som vist også var gammelt. Grækenland/ Kina havde vist noget med noget gift i modermælkserstatningen.
Ingen af de nævnte produkter har særlig interesse for mig, så min viden om området er ikke så stor.

Men det kommer i sidste ende an på markedsføring, medierne mm. om sådan nogle ting vil blive husket eller om man kan se det som en fordel eller ulempe for danske produkter.

Dit indledende spørgsmål er meget svært at besvare, hvis ikke man medtager: Til ulempe for hvem? Snakker vi kun om ulempe for virksomheder, eller for borgere? Har vi i sidstnævnte tilfælde kun fokus på danske borgere, eller har vi også udenlandske (altså folk er BOR i udlandet)?

I resten af dit indlæg lader det til at du fokuserer på danske virksomheders konkurrenceevne. I givet fal tror jeg at svaret er “it’s complicated” …

@Nis, @Udika_Nicolai og andre
Du har ret. Jeg prøver at formulere mig klart.
Vil det være en ulempe for dansk økonomi, strategisk, hvis man kunne have skrappere krav, til eksempelvis fødevarer, end EU-standarder?

Kunne det være en ide og/eller mulighed for at udvikle et forslag, en politik; at de enkelte medlemslande af EU kunne have skrappere krav/standarder end EU. Så EU-standarderne kun er “mindste-mål/standarder”.

Jeg er pt. bosiddende i Canada og jeg oplever, ret ofte, at medierne har een-eller-anden historie om noget “fødevare skandale”; hvor man har fundet dette eller hint som har denne givne skadelige indvirkning på mennesker og/eller at maden ikke er, som man troede.

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/meat-fraud-quebec-ground-beef-1.4041156

[http://www.cbc.ca/news/health/sausage-science-1.4234568]

Derfor:

  1. Kan Danmark have skrappere krav end EU
    • (er det overhovedet muligt)?
  2. Vil det være en strategisk økonomisk fordel?
  3. Kunne vi udvikle en Alternativ politik på det område - fødevarer, EU, miljø m.fl.?
    • (eksempelvis på fødevare området i EU regi)

Tak for jeres indspark. Kom endelig med mere.

Ad 1) Ja - Forudsat at det ikke strider mod fællesskabsretten. Det vil typisk være om reglerne om diskrimination.
Ad 2) Det er ikke til at sige. Det skal der foretages dybdegående analyser af. Det vil komme meget an på området.
ad 3) Det vil altid være muligt at have det som politik. Spørgsmålet er om det er gennemførligt. Men igen det afhænger af det konkrete område, der påtænkes.