Skolepolitik

Vi har fuld tillid til og stor respekt for lærernes, pædagogernes og det samlede skole personales faglighed og passion for at skabe trygge rammer og den bedste udvikling for Egedals børn og for skolerne


Importeret fra: https://egedal.alternativet.dk/politik/lokalpolitik/skolepolitik