Skattepolitik - Skat på arbejde og formue - forslag 2.2

Fortsætter debatten fra Alternativet - en bæredygtig skattereform. Gennemsigtig, grøn og i social balance:

1 Like

Hvordan hænger en afskaffelse af befordringsfradraget sammen med Alternativets politik for landdistrikter?
I dag giver befordringsfradraget folk der bor i landdistrikter mulighed for at blive boende, fordi de får en økonomisk kompensation per kørte kilometer. Og et endnu større fradrag hvis de bor i et udkantsområde.

Denne mulighed forsvinder vel med dette forslag?

Hej Mark,

Jeg er en af forslagsstillerne, Det hænger sammen med afsnittet om roadpricing, i delen om skat på forbrug. Det handler om, at befordringsfradraget skal saneres, sammen med roadpricing, bilafgiftspolitik og udbygning af den kollektive trafik. De ting skal hænge sammen. Samtidig med, at teknologien vedrørende førerløse biler, kan udbygge den kollektive trafik ude på landet.

VH, Jan K

Jeg syntes vi et andet sted skriver om at vi vil sænke skatten i bunden, nu vil vi så også hævetopskatten; "at beløbsgrænsen for hvornår der skal betales topskat hæves, og sammen med en forhøjelse af personfradraget# har vi lavet nogle beregninger på at sænke skatten så markant i både top og bund ?
"Eksempelvis rentefradrag og befordringsfradrag"
Jeg er også modstander af at fjerne befordringsfradraget, da vi her vil skævvride samfundet så vi får endnu færre der bor i yderområderne og mere koncentration i byerne. Jeg syntes vores fokus netop skal være op at skabe liv i hele landet. En familie med to voksne hvor den ene har job i lokalmiljøet og den anden skal pendle længere kan virkelig komme i klemme her.