Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives)

Forslagets tekst

 • Jf. VIVE (1) (Viden til Velfærd, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd):

“(…) Der er i uge 6, 2017 registreret i alt 6.635 hjemløse borgere. Det er en stigning på 8 pct., svarende til 497 personer siden den forrige kortlægning, hvor der blev registreret 6.138 hjemløse borgere. (…)”

 • Det er nu jf. straffelovens § 197 blevet kriminelt at tigge på gaden, og den “kriminelle” hjemløse borger kan straffes med fængsel indtil 6 måneder (3).

 • Jf. Kriminalforsorgen (2) kostede det i 2016 per indsatte per dag i et åbent fængsl 1.334 kr. Dette resulterer i en cirka udgift per indsatte i et åbent fængsel per 6 måneder på 243.455kr

 • Dette midlertidige løsningsforeslag kunne indeholde et øknomisk incitament for staten ift. prisen per indsatte hjemløse borger, kontra hvad et skattefradrag ville koste staten.

 • Kunne der til private borgere gives et skattefradrag på 4.000kr per husede hjemløse borger, da ville staten kunne spare;

Besparelse --> 243.455 - ( 6 * 4000 ) = 219.455kr per 6 måneder

 • Før en privat borger kan opnå en godkendelse ift. skattefradraget, da skal Sundhedsstyrelsen kontrollere det tillrådighed stillet logi, før og under opholdet.
 1. https://pure.sfi.dk/ws/files/923630/Hjeml_shed_i_Danmark_2017.pdf
 2. http://www.kriminalforsorgen.dk/Tal-og-fakta-5733.aspx
 3. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l215/20161_l215_som_vedtaget.pdf, https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192080

Udfordring forslaget skal løse

 • Social ulighed, da hjemløse borgere kan få kost og logi, og herved måske komme videre
 • En stigende mangel på boliger til hjemløse borgere

Potentielle ulemper ved forslaget

 • At folk måske glemmer, at der forekommer hjemløse borgere, da disse huses hos private
 • At nogen personer måske vil prøve at gøre dette til en lukrativ økonomisk forretning
 • At dette IKKE er selve løsningen til roden af problemet, men en midlertidig løsning

Hvordan forslaget er udarbejdet

 • På eget initiative

Hvem har været inddraget

 • Der er ikke inddraget nogen organisation, men foreslaget/ideen er udarbejdet ud fra anerkendte organisationernes viden og information.

Forslagsstillere

 1. kasper smed hansen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.