Skal kirken have lov til, at agerer som en stat i staten?

Kirken agerer som en stat i staten og udnytter sine beføjelser som statslig myndighed til det yderste.

Overalt i ladet misbruger kirken f.eks. sin magt, som statslig myndighed, til at nedlægge veto mod vindmøller, også steder hvor folk gerne vil have vindmøller:

I Skævinge har stiftsøvrigheden nedlagt veto mod en lokalplan, hvor de er enige i indholdet og synes at der er taget godt hensyn til kirken og kirkeomgivelserne. Årsagen til vetoet er, at kirkens jord er taget med i lokalplan, for at det ikke skal ligge som en ”landzonelomme” midt inde i byen (uden at vedtage bestemmelser for kirkens område). Pga. kirkens veto, har bygherre ikke kunnet bygge på grunden det sidste halve år og grunden henlægger nu med oplag og en forfalden ladebygning, i stedet for som et grønt område med nye rækkehuse.

Kirken er heller ikke underlagt samme miljøkrav til bl.a. støj som alle andre og må derfor f.eks. bimle med klokkerne hele døgnet. Der er eksempler på kirker som har benyttet sig af denne mulighed på alle tider af døgnet.

I et moderne oplyst samfund er det efter min mening helt hen i vejret at tage så store religiøse hensyn, at kirken kan opføre sig om en stat i staten. Endnu er god grund til at adskille kirke og stat og fjerne kirkens særstatus.

Med venlig hilsen
Carsten Cederholm

Hej Carsten, Det forekommer mig at være en meget generel kritik på et meget lokal-specifikt grundlag. Naturligvis frustrerende med blokeringen af vindmøller, men folkekirken og dens rolle i samfundet må efter min mening diskuteres på et langt bredere grundlag.