Skal du være med i Sundhedsudvalget i Sjælllands Storkreds?

Kære medlem.

Der er under 1 år til Regionsrådsvalget. Det bliver endnu en første gang for os, og det bliver vildt spændende for det er faktisk et rigtig vigtigt valg. Så rigtig gerne have mange flere af jer med på banen.

Theresa Dall Helth fra Lejre har sagt ja til at være tovholder for vores Sundhedsudvalg, og har deltaget i det første nationale møde hvor der er talt om planen for et Sundhedsudvalg frem mod Regionsrådsvalget.

Det der skal ske er at vi her i regionen skal have etableret et regionalt sundhedsudvalg af interesserede og frivillige i storkredsen. Dette udvalg skal i første omgang tage sig af følgende opgaver:

 1. Lægge en plan for politikudviklingen lokalt i regionen

  • Arrangerer POLA’er (3 stk) og/ eller samtalesaloner
  • Udarbejde tidsplan for det regionale arbejde frem til endeligt regionalt politikudkast
 2. På baggrund af POLA’er/ samtalesaloner definere sundhedspolitiske TEMAER som er aktuelle og særegne for Region Sjælland

 3. Vedtage beslutningsproces for politikudviklingen

  • Hvordan kommer vi frem til at vores politik er vores politik?; altså Hvem må beslutte hvad og hvordan (på hvilke organisatoriske niveauer?, hvilke beslutningsled skal politikken gennemgå
   (fx. Dialog, medlemsafstemning, andre?)?

Disse punkter skal vi gerne nå at tage stilling til inden næste møde i den nationale koordinationsgruppe. Det næste møde her bliver formodentlig i begyndelsen af februar.

Derfor vil vi gerne invitere til et møde i starten af januar, hvor de som ønsker at indgå i det regionale sundhedsudvalg deltager og vi her tager stilling til ovennævnte punkter, så vidt det er muligt. Som minimum skal vi have planlagt datoer for de POLA’er/ samtalesaloner som skal afholdes i løbet af det tidlige forår.

Ifølge den overordnede nationale tidsplan skal der kunne præsenteres en samlet (national og regional) politik på området ultimo april, som vil blive præsenteret på et ‘Kick Off’ møde for kandidater til regionsrådsvalget. Formålet vil være at disse her vil få en indførelse i den politik, de hver især skal gå til valgkamp på for de enkelte regioner.

Så kunne du have lyst til at deltage i Sundhedsudvalget og være med til at præge vores Sundhedsudspil så skriv til sundhed.sjaelland@alternativet.dk

De bedste hilsner
Lea Lie
Forperson

1 Synes om