Skal aktivisme kun være for de privilligerede?

Hvordan efterlever vi, i Alternativet, vores egne ønske om at der skal være plus på mere end den økonomiske bundlinie?
For mig personligt giver det plus på den sociale bundlinie at være en aktiv del af Alternativet, at få lov at blive inspireret af alle de fantastiske mennesker jeg møder gennem Alternativet. Alle de mennesker der er med til at gøre at jeg også udvikler mig som menneske og bliver mere bevidst om at vi i fælleskab kan skabe et bedre alternativ til det der er i dag, både lokalt, nationalt og internationalt. Jeg er med garanti ikke den eneste.
En af måderne hvor vi, i Alternativet, kan være med til at skabe den omstilling er, at lade organisationen og bevægelsen vokse nedefra, og lade alle der har noget på hjertet være aktivt deltagende.
MEN hvordan gør vi det i en tid hvor regeringen, med deres politik, skaber større og større ulighed i Danmark? Hvor det efterhånden kun er dem, der i forvejen har et økonomisk fundament, der kan tillade sig at være aktivt deltagende i vores samfund?
Vores storkreds bestyrelse vil ikke godtage den præmis, som er afledt af den førte regeringspolitik. Og selvom det måske ikke vender hele samfundet så håber vi på at mange bække små skaber et stort Å. Derfor har vi her til aften besluttet, at afsætte 5000,- af Storkredsens budget for 2016 til transporttilskud til vores værdigt trængende frivillige/aktivister. Kontanthjælpsloft eller generelt trængt økonomi skal ikke afholde os fra at være frivillige.
Jeg håber at dem der har brug for det læser videre lidt endnu. Nedenfor kan I se kriterierne for at få nogle af de midler, så vi kan sikre at så mange som muligt kan være en aktiv del af Alternativet.

Beslutning:

  • Vi støtter værdigt trængende aktivister, som kan søge om transportstøtte hos os i resten af 2016 med virkning fra 1. september 2016.
  • Støtten gælder betaling af transport til Alternativets arrangementer, som ligger uden for lokalkredsens regi eller initiativ.
  • Der skal indleveres bilag og refusionsanmodning inden støtten kan udbetales. Der er afsat 5.000 kr. til udgifterne, og når det beløb er udbetalt, så er der ikke flere penge.
  • Det er en betingelse, at man har undersøgt, om lokalkredsen kan og vil betale til transporten.
  • Vi arbejder ud fra en tillidsmodel og har dermed tillid til, at de ansøgninger, der kommer ind, er fra folk, der er reelt værdigt trængende.

På bestyrelsens vegne
Lea Jannerup Lie
Forperson
Storkreds Sjælland

3 Synes om