Skærpelse og fokusering i det politiske arbejde!


Kære alle.

Josehpine Fock har sammensat en arbejdsgruppe på 17 alternativister på tværs af landet.

Arbejdsgruppen har følgende opgave:

Med udgangspunkt i vores værdier og allerede vedtagne politik at udpege de relevante politiske emner og budskaber, som bedst understøtter det samlede narrativ på alle politiske niveauer.

Kortlægge hvilke tiltag, der er nødvendige for fremadrettet at samle og fokusere det politiske arbejde omkring det fælles narrativ.
Stine Isaksen repræsenterer Midt- og vestjylland i arbejdsgruppen.

På det første møde den 4. maj skal de drøfte, hvilke politiske områder i De Tre Bundlinjer, der er vigtigst for Alternativet at arbejde med.

Vi skal have sat en fælles retning, der kan skabe en klar sammenhæng og synergi i det organisatoriske og det politiske arbejde, så vi sætter de bedst mulige rammer for at realisere Alternativets visioner.

Ved en fokusering og prioritering af indsatsen skal der skabes et tydeligere samlet narrativ om Alternativet, som vores arbejde på alle niveauer kan spille ind i på både kort, mellemlang og lang sigt. Dette narrativ skal etablere en mere markant politisk profil og skabe klarhed og genkendelighed - både internt og eksternt - om Alternativets overordnede samfundsforandrende projekt.

Nu er arbejdet startet og det tegner rigtig godt, men vi skal selvfølgelig have nogle inputs fra baglandet. Derfor vil jeg være meget glad, hvis i ville hjælpe mig med at vælge nogle konkrete politikker, som I synes skal have et særligt fokus i den kommende tid.

Opgave lyder i første omgang at vælge 3 konkrete politiske forslag – et fra hver bundlinje. Det må ikke være ny politik: Man skal plukke eksisterende politiske forslag fra et af vores politiske udspil. Skriv de tre forslag til mig på stine.isaksen@alternativet.dk I skal også angive hvilke(t) af vores politiske udspil, som forslagene kommer fra og skrive 2-3 linjer om, hvorfor netop disse skal have særligt fokus. Det kan der være både politiske årsager til – at forslaget er super vigtigt at få gennemført, men også mere strategiske: at det er et markant forslag, som kan være med til at sikre opmærksomhed omkring og opbakning til Alternativet som helhed :blush:

Det er en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe – næste møde allerede på mandag. Derfor vil dine ideer få langt mest direkte indflydelse på det videre arbejde, hvis jeg kan have dem inden mandag d. 4. maj kl. 12. Men I må selvfølgelig gerne sende derefter også – inputs er velkomne på alle stadier i processen.

Stine håber på at få en masse forslag ind, som kan danne et solidt udgangspunkt for det kommende arbejde. Og jeg synes virkelig at man skal unde sig selv at (gen-)besøge alle vores fantastiske politiske udspil. Det er så opløftende hvor mange smukke visioner og gode, konkrete og løsningsorienterede politikker, som vi har.

Rigtig god fornøjelse

Kredsbestyrelsen

1 Like

Hvem er de 17 Alternavister?

1 Like