Skærpede retningslinjer for markedsføring af animalske produkter - delforslag 1

Delforslag fra Skærpede retningslinjer for markedsføring af animalske produkter: