Sikkerhedspolitik / Freds & konflikt

Oprustning: USA har fået lov at stille militær udstyr og mandskab på tre steder i Jylland,. Danmark sender krigsskib til Mellemøsten.
Alternativet har i 2023 sikkerhedspolitisk støttet oprustningen af Ukraine efter Ruslands indtrængen, besættelse og annektering af store dele af Østukraine.

Alternativet har kort efter Israels militære indgriben i Gazastriben haft et krav om fredsforhandlinger og pause i krigshandlingerne. Israels militære indgriben kom som modsvar til Hamas’ brutale aktion i Israel.

Tænk hvis Alternativet kunne præge næste danske træk. Danmark kunne tilbyde sig som konfliktnedtrappende forhandler .

Det kræver dog en anden udenrigspolitisk og forskningsmæssig strategi fra dansk side, som vi ikke er i besiddelse af i dagens Danmark.

Vi mangler et Freds- og Konfliktforskningsbaseret institut i Danmark.
Vi har mistet traditionen for at være blandt de lande, som reelt ses som en mulighed for konfliktmæglere i en tilspidset og truende konflikt.

Vores erfaring som en aktiv part i konflikter med fredelig udgang, som er udmøntet mellem det danske og tyske mindretal på begge sider af den danske og tyske grænse, er et oplagt eksempel på praktisk erfaring samt tidligere dansk engagement i FN-arbejdet.

I dag er Danmark det eneste nordiske land som ikke har et institut, der arbejder med freds- og konfliktforskning.

Det er en opgave, Alternativet kunne tage på sig:

Vi kunne som start indkalde til en høring om en ny dansk udenrigspolitisk strategi, hvor freds- og konfliktløsning indgår aktivt i det udenrigspolitiske arbejde.

Vi kunne arbejde for, at der skaffes midler til et institut for freds- og konfliktforskning.
Den danske del af arbejdet kan tage udgangspunkt i freds- og konfliktløsninger i det ydre rum, som juridisk er i et vakuum uden stærke juridiske rammer og med stor lovløshed. Hvis vi fra dansk side magter mere, kunne vi f.eks “være ved at specialisere sig i stormagters fredsdiplomati frem for borgerkrige, som de andre nordiske lande er mere fokuserede på”(1)
som Isabel Bramsen foreslår i Information.

Isabel Bramsen, Universitetet i Lund (»Folk griner ikke længere, når jeg siger, at jeg er fredsforsker« | Information