Sikkerhed for børn og unge i trafikken - påbud af cykelhjelm

Forslag om at Alternativet også går ind i kampen om at få en lov om påbud af cykelhjelme.

Jeg siger tak til Sverige, da der nu endelig er nogle, der modsiger cyklistforbundets snak om, at en lov med påbud om at cykle med cykelhjelme ikke vil hjælpe!
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-02-28-hovedskader-hos-svenske-born-styrtdykker-efter-ny-lov Tak for det, Sverige …

Enhver forældre med børn i cykelalderen ved da, at at cykle med hjelm er det mest naturlige for dem, og de tager den på, som at alle automatisk tager sele på – og når børnene så kommer i 6.-7. klasse tager mange den pludselig af, da mange af de ældre børn ikke har hjelm på. Min påstand er, at var der en lov om påbudt cykellhjelm, ja, så ville alle i løbet af få generationer cykle med hjelm lige så naturligt, som vi kører med sikkerhedssele i bilen.

Dog ville jeg ønske, at man satte loven op til 16 eller 18 år (og gerne for alle), da børnene jo er vant til at køre med hjelm, og de vil ikke sætte spørgsmålstegn ved det, når de bliver 12-13 år, hvis alle skal køre med den. Hvis loven sagde indtil 18, tror jeg, at de fleste bare ville fortsætte med det – men hvorfor er man så bange for at lave det til et påbud for alle, også til os over 18!?! (Jeg husker, at der også var masser af protester, da de indførte påbud om brug af sikkerhedsselen…).

Jeg er lærer, og en gang i skolen sagde en dreng på 13 til mig, da jeg sagde, at jeg som barn måtte få kørekortet, hvis ikke jeg røg, og det var lige før, at man i dag skulle sige, at ens barn måtte få kørekortet, hvis det stadigvæk cyklede med cykelhjelm: “Det var da en god undskyldning” - underforstået, at han gerne ville fortsætte, en at en undskyldning overfor kammerater ville være en god hjælp… og det syntes alle i klassen også var en god ide.

Med venlig hilsen

Birgit Potter

2 Likes

Her er en rimeligt sober oplistning af nogle af ulemperne ved cykelhjelme - og ikke mindst ved at gøre dem lovbefalede:

http://bicyclesafe.com/helmets.html

Jeg ville være interesseret i at se noget peer-review på de svenske tal. Herunder alternative forklaringer på faldet. Det er jo bemærkelsesværdigt at der er et markant fald i de voksnes hovedskader også - selvom deres brug af cykelhjelm ikke er steget mere end en anelse (se http://www.cyclehelmets.org/1017.html første graf). Det kunne tyde på at der er noget andet der er på spil - bedre cykler, sikrere veje, færre sygehuse/skadestuer (!) eller simpelthen færre cyklister, der kører mindre.

Jeg skal indrømme at jeg ikke har læst det hele, her sent på aftenen :slightly_smiling:

Jeg tror at en stor del af faldet skyldes bedre forhold, altså bedre cykelstier, bedre cykler og bedre cyklister.

Jeg har selv kørt en bil ned, for lidt over 20 år siden. Der lå lidt grus i et sving, på en nedadgående vej hvor jeg skulle bremse, som gjorde at min cykel skred ud. Jeg slap bremsen, for at undgå at vælte. Det var heldigt, da jeg i stedet for at ryge under bilen, røg en tur over den. Her gjorde min cykelhjelm en stor forskel, da jeg slap med en mild hjernerystelse.

Jeg skal ikke kunne afvise at cykelhjelm kan give en falsk sikkerhedsfornemmelse, som gør folk mere dristige i trafikken. Jeg tror dog også, at indlæggelser uden cykelhjelm koster samfundet mere end indlæggelser med cykelhjelm. Indlæggelserne med cykelhjelm, vil ganske simpelt være kortere i gennemsnit - og dermed opveje indlæggelser uden cykelhjelm.

Hvis vi skulle se på noget lovgivning, kunne vi overveje om cyklisterne skal over i modsatte retning (altså samme retning som gående). Vi kan også overveje om det skal være forbudt at overhale indenom i kryds (det er sindsygt at cyklister, kan overhale indenom i et kryds - siger jeg som ikke har kørekort). Jeg forstår ikke hvorfor cyklister har “retten” på deres side, når det kommer til vejkryds. Her burde der være samspil mellem bilister og cyklister, og ikke et “cyklist vs. bilist” system.

Hov, overså lige det oprindelige opslag - og svarede på svaret fra Nis :smile:

Jeg må sige at jeg er modstander af et påbud om cykelhjelm. Jeg vil frygte at flere vil tage bilen/bussen, og droppe cyklen, hvis de bliver tvunget til at bruge hjelm.

Men det er en spændende debat - og jeg tror at vi kan gøre meget for at fremme brugen. Og ja, vi skal da have forældrene med - de skal stille brugen af cykelhjelm, som et krav, før barnet kan få betalt sit kørekort.

Kære barn - ser vi dig cykle uden cykelhjelm, så betaler vi ikke dit kørekort