Sidste nyt fra Storkredsen

Kære Alternativet Sjælland

Septembers himmel er så blå og står i fin kontrast til Alternativets grønne linjer, som nu er ved at blive trukket op i kommunerne. I Storkredsen er den nye bestyrelse blevet konstitueret som følger:

Forperson: Bine Siefert
Næstforperson: Lotte Fredslund Pedersen
Kasserer: Ulla Munksgaard
Medlem: Erling Wetterstein
Suppleant: Sanne Nielsen
Lederskabet deles mellem forperson, næstforperson og kasserer som en fælles ledelse.
Vi er godt i gang med god energi, masser af humor og stor vilje til at gøre vores bedste.


NYT fra PoFo-Ruth

Jeg har tidligere sendt en invitation til jer om at deltage i et møde med det regionale sundhedsudvalg
Sundhedsudvalget har medvirket til at formulere den vision om ”Helhed og helbred”
som i disse dage kan læses på dialog. På mødet har I mulighed for at bidrage til kvalificering af den foreliggende tekst.

Mødet foregår i Roskilde den 12. september i Byens Hus Stændertorvet 1 indgang E
bagved bygningen.
NB! tidspunktet er flyttet en time. Mødet afholdes ikke kl.18-20, men
kl. 19 – 21

Jeg håber at se mange af jer, så jeg er godt klædt på, til at fremlægge jeres synspunkter på mødet i Politisk Forum i oktober.

Ny vision
Den 15/9 kommer der endnu en vision på dialog der skal tages stilling til. Det handler om ”de kommunale arbejdspladser” eller ”velfærdsarbejdspladser som det også kaldes. Til Januar vil regeringen fremlægge en politik på området, derfor skal Alternativet have formuleret en politik inden da og der er nok at tage fat på. Der har været afholdt 3 polaer og lige nu samles indput sammen og udmøntes i den vision vi vil få at læse.

Og så kan vi lige fortælle jer, at på Storkredsens ekstraordinære årsmøde mandag d. 4. fik vi valgt
et nyt PoFo-team:

  • Ruth Johnsen

  • (Hans) Jakob (Transe) Jespersen

  • Som suppleant: Thomas Hanoman


HUSK jeres regionsrådskandidater!
Inviter dem med til lokalforeningernes valgmøder og tag dem med i jeres pressemeddelelser.
God oplevelse at gå ind på Theresas politikerside og like hende. Del den gerne!


Forpersonmøde onsdag d. 13. september i Faxe kl. 18:00-20:00
(VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe) Meld jer til i eventkalenderen.
Vi har glæde af at udveksle erfaringer og oplevelser og hjælpe hinanden. Det er utrolig spændende at høre, hvad der foregår rundt i Sjælland, så mød op og vær med.

1 Synes om