Sidste nyt fra regionskandidaten, fakkelbæreren, m.m

DK4, som er lokaltv stationernes studier i Århus har lavet 1½ timers indslag med alle regionernes spidskandidater, sidst Midt/Vest den 3.10. Det sendes fredagen før valget den 21,11,17.
Temet, som selskabet havde valgt var, - hvorfor er Regionerne så usynlige? De forud interviewede borgere svarede nu ganske godt for sig.
Vi fik ros af journalisen for vore lindlæg og kommentarer.
Blandt de 10 representanter var der bred enighed om at psykiatrien burde styrkes. Psykiatri er mange ting og der var forskellige særinteresser. Mest alarmerende er stigningen i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser. Patienter med dobbeltdiagnoser, blev fremhævet som meget ressourcekrævende. En misbrugsdiagnose samt en mere traditionel diagnose. Medicin er dyr og mange magter ikke at købe medicinen når de selv skal betale. Dertil kommer, at medicinen handles på det sorte marked.

De samme temaer gik igen da 20-30 kommunal- og regionalkandidater mødtes hos 3F i Silkeborg. Her var sosialdemokraternes spidskandidater, ført an af Anders Kuhnau. Fælles for deltagerne var medlemsskabet med et af de partier der har indgået valgsamarbejde med S. Et nyt partie kom med under mødet, Retsforbundet. Nogle vil allerede have set og læst den fælles udmelding fra mødet.

Hilsen

Børge Sommer, regionskandidat.