Sidste nyhedsbrev fra (afgående) bestyrelse i Alternativet Gladsaxe

Kære medlemmer af Alternativet Gladsaxe

Som I alle har kunnet følge i medierne og nogle af Alternativets fora, har partiet været gennem en usædvanlig urolig tid de seneste måneder. Flertallet af partiets folketingsmedlemmer, herunder vores lokale MFér Sikandar, er endt med at forlade partiet, nogle byrådsmedlemmer ligeså og knap halvdelen af Hovedbestyrelsens medlemmer er trådt ud. I Københavns Omegn har suppleanten for Malene valgt at takke nej til at indtræde i Hovedbestyrelsen, og omegnen er derfor pt ikke repræsenteret.

I Gladsaxe lokalforening har hele bestyrelsen (Jens, Claus og Malene) valgt umiddelbart at træde tilbage og flere har desuden meldt sig ud af partiet. Medlemstallet i Gladsaxe er faldet som i hele landet, men der er stadig ca 60 medlemmer, hvoraf nogle måske har tid, lyst og kræfter til at føre lokalforeningen videre. Det kan gøres på to måder:

Ønsker nogen at drive en formel lokalforening, indebærer det en del formalia ift vedtægter og registrering, samt kontakt til kommunen. Der skal i så fald indkaldes til et årsmøde/generalforsamling, hvor vedtægter (der eksisterer allerede nogle, udarbejdet efter partiets retningslinjer) vedtages, evt efter revidering, og der skal vælges en bestyrelse. Bestyrelsen kan via landssekretariatet få adgang til at sende mail direkte til alle medlemmer i Gladsaxe. Foreningen kan genåbnes i CVRregistret og der kan oprettes en foreningskonto, hvor de kommunale valgstøttekroner kan indsættes. Pengene på vores nuværende konto overføres til KOS ved udgangen af april, hvis der ikke i mellemtiden er valgt en bestyrelse mm, som beskrevet, så de går ikke tabt. Vi får støtte frem til næste kommunalvalg i 2021. Bestyrelsen skal vælge en kasserer, der aflægger årligt regnskab.

En anden mulighed, som flere kommuner bl.a Gentofte har valgt, er at oprette et aktivt lokalt netværk, der kan mødes og arrangere div aktiviteter. Der behøver i så fald ikke være officielle vedtægter, bestyrelse og hvad der ellers følger med registrerede foreninger. Organisationsudvalget nedsat af Hovedbestyrelsen arbejder på at udbrede denne model, da mange lokalforeninger har få aktive medlemmer og har svært ved at finde tid og lyst til at det formelle. Man skulle stadig kunne søge om partimidler til arrangementer.

Fra os afgående bestyrelsesmedlemmer skal lyde en kæmpe tak for flere gode og spændende år, for aktiviteter og fællesskab og også for støtte i valgkampagner, både til kommunalvalg og folketingsvalg. Vi har haft et væld af gode oplevelser både lokalt, i storkredsen og på landsmøder. Nu giver vi stafetten videre, og sidder der medlemmer i kommunen, der ønsker at gribe den, kan I kontakte KOS, der sammen med Landssekretariatet kan hjælpe jer på rette vej.

Grønne og kærlige hilsner, på bestyrelsens vegne

Jens og Malene (forpersoner)

1 Like

Jeg kan se to motiver til at forlade partiet:

  1. man forbinder Alternativet alene med personen Uffes kreative evner og person. Da han nu har meldt sig ud, så exit.

  2. man ser ingen fremtid i partiet Alternativet med den medieomtale, der har været, og kan lige så godt forlade den synkende skude.

Ad 1) Uffe har klart været hovedarkitekten bag Å , men der har jo groet et fremragende konstruktionsarbejde frem, hovedsageligt båret af en organisation med medlemmernes store og dygtige arbejde. For bare at tage et enkelt: Klimaplanen. Den dannede lykkeligvis skole for hele den politiske scene. Startet af Uffe. Ja, men lavet ved et fint gruppearbejde.

Hele partiets arbejde behøver ikke at stoppe med Uffe, og derfor synes jeg ikke, at 1) er grund nok.

Ad 2): Sensationspressen, der især dyrker negative nyheder, har især fokuseret på udsagn fra en lille gruppe, der efter valget ikke ville acceptere det sjældent demokratiske valg af den nye politiske leder. I realiteten var der tale om uforenelighed mellem Uffe-gruppen og stort set resten om samarbejdsformen, fordi Uffe-gruppen så ikke bare kunne få sin vilje hele vejen. En del har jo forladt partiet af netop den grund. Det tog Uffe mfl. til sidst konsekvensen af. - Man kan ikke derfor sige, at så er Å uden muligheder for inspiration og godt samarbejde om nyskabelse i dansk politik. I dialogen i AlleOs ser jeg mange idéer, emner og tiltag, som kan være en fortsættelse af produktivt arbejde for de værdier, som bærer Å. Bare der støttes op om det, så det kan blive gødet.

Vi har allesammen sluttet os til Å i begejstring for de bærende idéer og sigte om fremtiden. De er ikke knyttet til personer, men til viljen. Lad os derfor dyrke værdierne og idéerne, ikke personerne. Sammen. Vi har et påtrængende arbejde at gøre.
Vh Gunner

1 Like

Kære Gunnar

Gladsaxes bestyrelse trækker sig tilbage. Flertallet melder sig ud. Men de gør sig den ulejlighed at give medlemmerne i Gladsaxe forklaring på, hvordan de kan genoplive en lokalforening, hvis de vil.

Før sin udmeldelse var Malene medlem af hovedbestyrelsen for Københavns Omegns Storkreds - KOS. Hun har hørt vidneudsagnene i sagen.

Thomas Møller var suppleant til HB. Han har meddelt, at han ikke ønsker at indtræde.

Malene og Thomas har begrundet deres beslutninger på Facebook. Læg dem ikke ord i munden for at følge deres samvittighed.

Jeg selv har skrifligt meddelt Politisk Forum, at jeg træder ud - med følgende begrundelse i min mail af 10/3/20 kl 0:14:

" Noget af det bedste i Alternativet er I mange dejlige mennesker på alle niveauer i vores organisation. Det giver gode oplevelser at arbejde for fælles politiske mål med mennesker, der kan lide hinanden, når vi opfører os ordentligt overfor hinanden. Samarbejdet i POFO om de politiske sigtepunkter har været dybt inspirerende. Jeg havde glædet mig til at fortsætte arbejdet sammen med jer.

Tilbage i juni 2019 glædede vi os også i Københavns Omegns Storkreds (KOS).

Vi var glade og stolte over, at vi fastholdt vores mandat i Folketinget, da Sikandar blev valgt. Og vi glædede os, da det viste sig at hvor godt folketingsgruppen fungerede sammen og hvor produktive de var.

Jeg er utroligt ked af, at der i den seneste tid er blevet lagt så stort et pres på vores MF-ere fra andre dele af Alternativet, at de 4 til sidst ikke kunne se anden udvej end at blive løsgængere.

Jeg har svært ved at se mig selv fungere som tillidsvalgt medlem af POFO i denne igangværende fløjkrig.

Derfor har jeg besluttet mig for at træde ud af POFO."

Min egen beslutning har intet med Uffes person at gøre. Jeg har aldrig i mit liv været en blind følger af nogen som helst leder. Jeg er typisk hende med de besværlige og kritiske spørgsmål. Så vidt jeg er orienteret, så har heller ikke Malenes og Thomas’s beslutning nogen som helst relation til Uffes person.

Det er ikke i orden at pådutte andre motiver, som du gør her, Gunner. Dine gisninger hører ingen steder hjemme.

1 Like