Sidste chance for at stille op til bestyrelsen og indsende forslag

Kære alle medlemmer i København.
Vi vil minde jer om, at d. 28/12 kl. 23.59 er sidste mulighed for at stille op til bestyrelsen i Alternativet København eller indsende forslag, som ønskes at komme til behandling på årsmøde.
For at stille op til bestyrelsen skal man udfylde vedhæftede opstillingsblanket og sende til kbh@alternativet.dk senest d. 28/12 kl. 23.59
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal også sendes til kbh@alternativet.dk senest d. 28/12 kl. 23.59

Som meddelt på indkaldelsen til årsmødet foregår årsmødet d. 26/1. Selve årsmødet er sat fra kl 11.00 - 15.00, men check in åbner kl. 10.15. Check in vil være åbent helt frem til valg til bestyrelsen. Årsmødet bliver afholdt på Glentevej 70A i Nordvest.

Der vil senest 2 uger før årsmødet blive sendt en mail til jer med meget mere information om årsmødet, kandidaturer til bestyrelsen, indkomne forslag mm.
Den vedtægtsbestemte minimumsdagsorden er denne:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent(er)
Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Behandling af forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor(er)
Eventuelt

Af hensyn til koordinering og forplejning vil vi meget gerne have, at I tilmelder jer her:
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2862

Med de ord vil vi ønsker jer alle nogle gode juledage og et godt nytår!

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København
kandidatur KBHÅ kopi (1).docx (18.8 KB)