Sidste chance for at melde sig som kandidat til storkredsbestyrelsen

Vi minder jer lige om, at I har en superchance for at være aktive i Alternativets organisatoriske arbejde i Storkreds Sjælland. Et både krævende og givende bestyrelsesarbejde, hvor vi lærer en masse af og med hinanden.

Vi opfordrer alle til at være med i dette vigtige, organisatorisk arbejde for Alternativet Storkreds Sjælland og lægger ikke skjul på, at der er meget at lave, men vi bestræber os på et godt og aktivt fællesskab.

Hvis du har lyst og tid, så skriv lidt om dig selv – CV og motiver - på en mail og send den til storkredsens mail storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Vores Årsmøde 2018 holdes den 25. februar (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe) kl. 13:00-16:30.

Og husk: din opstilling som kandidat til storkredsbestyrelsen skal være os i hænde senest nu
søndag d. 28. januar.

:green_heart: Ulla