Seneste forslag til vedtægtsudkast SAMT forslag til minimumsvedtægter

Kære Alle
Hermed vedtægtsudvalgets seneste udgave af vedtægtsændringsforslag samt et nyt forslag til minimumsvedtægter til Storkredsforeningerne.

Minimumsvedtægter er SKAL-vedtægter for Storkredsens (og senere lokalforeninger, dem er vi bare ikke klar med et udkast til). Nu sidder jeg personligt i Storkreds Østjyllands bestyrelse, og kan på baggrund af den seneste uges vedtægts-erfaringer varmt anbefale, at der er stor tydelighed og overensstemmelse mellem Landsforeningens vedtægter og Stokredsforeningens vedtægter. Just sayin’… og det sikrer vi ved at der er nogle SKAL-vedtægter, som afspejler principperne for landsforeningen.

I tillæg til SKAL-paragrafferne er der nogle KAN, og der er sørme også nogle SKAL-MED-FLEKSIBILITET - dvs. hvor vi beder jer vælge mellem forskellige udgaver af paragraffen.

Ud over SKAL / KAN / SKAL-MED-FLEKSIBILITET vil der også være fuld valgfrihed for andre paragraffer, storkredsforeningen eller lokalforeningen måtte finde behov for. De må naturligvis bare ikke være i modstrid med SKAL paragrafferne.

Vi har sendt materialet ud til storkredsbestyrelserne tidligere, og vi har fået et godt respons. Vi har ikke nået at inkorporere kommentarerne i vores udkast, trods vores intentioner, så her får I udkast + kommentarer fra Vestjyllands Storkreds.

Vi mødes på nu på lørdag d. 9.4.2016 kl. 11 - 23 (vi bliver ved til vi er FÆRDIGE!!!) i Alternativets lokaler i Nørregade 71, 2 th.

Vi skal gå hele materialet igennem og måske begynde at lave videooptagelser, hvor vi folder de forskellige dilemmaer ud, så I ikke behøver at læse det hele igennem, men kan se filmene og på den måde forberede jer på, hvad I vil stemme, når vi når til lørdag d. 28.5. på Landsmødet.

HUSK; vil vil altid gerne have jeres bemærkninger :slight_smile:

KH Astrid og resten af Vedtægtsudvalget (Lena Brendstrup, Ivan Flændsdal, Lonnie Nielsen, Rolf Jackson og Erik Nielsen tæt assisteret af Nis Benn fra LS)

2 Synes om

Og her kommer filerne så… det kunne jeg mærkværdigt nok ikke få til at fungere før…Minimumsvedtægter - storkredse - v1.5_Nis.xlsx (31.4 KB)

1 Synes om

Knageme godt arbejde…

1 Synes om

Hej Astrid,
Obs! - Der er kun én fil vedhæftet!

Kan godt være det her burde have sin egen tråd, men syntes det er vigtigt I får overvejelsen med på Jeres møde i morgen. Jeg har desværre ikke haft tid at læse hele Jeres forslag, så hvis det allerede er dækket, ser I bare bort fra det her.

Som vi har set flere gang, vil vi blive udfordret på vores formaliteter, så de skal bare være i orden så vi kan komme til at snakke politik i stedet for fnidder.

Kontingent til lokalforeningen.

I Jeres forslag er alle medlemmer af Alternativets landsforening automatisk medlem af kreds- og lokalforening. Det er vi helt enige om.
Jeg er ikke forenings-jurist, men har ladet mig fortælle at en del af definitionen på en forening er at der er kontingent betalende medlemmer. Den opfattelse bliver styrket når jeg fx slår op på erhvervs- og selskabsstyrelsens hjemmeside omkring at få tildelt et CVR-nr - som man skal bruge hvis man skal oprette bankkonti eller modtage tilskud fra kommunen - og det håber vi jo at vi skal efter næste KV :slight_smile:
Men lokalforeningerne får ikke eget kontingent og hvis vi indfører et obligatorisk kontingent er vi ikke længere for alle landsforeningens medlemmer.
Såeh…hvordan løser vi det?

Den nemme (i hvert fald for os lokalforeninger :slight_smile: ) Ud af det kontingent, som vi alle betaler til landsforeningen, går de første 5,- til lokalforeningen og de næste 5,- til storkredsen. Jeg ved ikke om 5,- er nok til at blive anerkendt som et seriøst kontingent. Det må den jurist, I tager fat i, kunne afgøre. Bagefter kan lokalforeningen bede om støtte/bidrag/donationer fra deres medlemmer men det vil ikke påvirke spørgsmålet om hvorvidt de er medlemmer eller hvorvidt lokalforeningen er en lovformelig forening eller ej.

Og så vil jeg rose Jer for arbejdet. Jeg glæder mig meget til at rette vores lokalforenings vedtægter ind efter Jeres skabelon for vores nuværende er noget rod.

Hej Torbjørn,
Der er ingen formelle krav til hvad der skal til for at man her en forening, der er ingen forenings lov.
Men der er nogen andre krav der kommer i spild, og en del af disse er hente fra aktie/andels selskabs lovene, så en forenings vedtægter bør som minimum indholde, 1 paragraf med navn, og hjemsted og 1 paragraf med formål og 1 paragraf om hvem der tegner foreningen (som regel formand + et bestyrelsesmedlem elle hele bestyrelsen) det er disse persone der kan skrive undren på bank papir og har ansvaret for skat og andre udadtil formelle ting er i orden… Og sidst nogle bestemmelse om hvordan bestyrelse er valgt elle udpeget. Det er disse bestemmelser der gør foreningen til en jurister person.
Der udover bør man i minoptisl have bestemmelser om hvad der skal ske med e.v.t. Aktiver hvis man opløser foreningen. Samt Regler om årsmøder
For et kunne lave en bank konto skal man som reglen have et sæt vedtægter med under skrifter fra heleden bestyrelse der blev valgt på den genneralforsamling hvor de lev vedtaget+ diregenten fra det møde, et referat fra den sidste genneralforsamling, og hvis bestyrelse kostituer sig selv, et underskrevet ref af konstituerings mødet… Kopier kan som regl bruges, men hvis i skal have noget tinglyst skal det være originaler, og desuden skal der vitterligt vinder på også. Her kan man også risiker at de ber om ref fra forrige general forsamling, og husk referate uderskrives af formand, diregent og e.v.t. Et bestyrelse medlem mere…

Der er ingen krav om kontinent, og slet ikke i partistøtte midler, de er alene baseret på stemme andel, man skal dog være opmærksom på at man skal aflive et revideret regnskab for støttemidlerne (de kommunale) og at de kun må bruges til politiske aktiviter inden for den kommune der har udbetalt midlerne. Dette betyder at de skal aflægges 2 regnskaber i en kommune forening, et forenings regnskab, og et støttemidlerne regnskab. (Er der 2 kommune i et kredsforening som i faxe-Stevns så er det 3 regnskaber😊)

:green_heart::green_heart:Ivan​:green_heart::green_heart:

1 Synes om

Vedtægtsændringer 2.11_Nis.xlsx (40.3 KB)

… tak! Jeg var sandelig teknisk udfordret, den dag!

1 Synes om

Jeg ved ikke om vores input fra Vestjylland nåede at komme med i sidste udgave? Jeg skriver dem lige ind her, selvom det er sidste udkald…:yum:

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

Årsmøde/opstillingsmøde

8.1: I stedet for 1.-15. juni foreslår vi “inden 1. april”

Begrundelse: Regnskabet følger kalenderåret(se 14), og det er derfor hensigtsmæssigt med sådan et standard-årsmøde i starten af året.

12.1 Vi foreslår at der ikke sættes måned på opstillingsmøde.

Begrundelse: Nogle år, vil kredsen med fordel sammenlægge de 2 møder. Lige her i 2016 vil det nok for flere kredses vedkommende passe godt at lægge opstillingsmødet i efteråret.

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

Beslutningsdygtig bestyrelse når…

10.6 Slet gerne “online” i sætningen.

Begrundelse: Der bliver ofte truffet digitale beslutninger f.eks. i en mailtråd - og det er jo ikke online.

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

POFO

14.2 Vores concern her hænger sammen med 23.2 om ikrafttrædelse

Hvis dette træder i kraft efter årsmødet, betyder det at nogle af de, der er valgt på årsmøder, mister deres POFO-hverv, f.eks. valgte vi i Vestjylland 4 POFO-medlemmer: 1 fra bestyrelsen, 1 udenfor bestyrelsen, og 2 suppleanter der er udenfor bestyrelsen. For at implementere de nye vedtægter på ordentlig vis, bør det først træde i kraft på ekstraordinære årsmøder i storkredsene.

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

Ikrafttrædelse

23.2 Som skrevet ovenfor bør ikrafttrædelse af minimumsvedtægter ske på (evt. ekstraordinære) årsmøder i kredsene, fremfor lige ved vedtagelsen på landsmødet.

Begrundelse: Det lyder som top-down at implementere ændringer på denne måde, og det er vel heller ikke i orden i henhold til foreningsloven? Vedtagelse på et kredsårsmøde, vil også bidrage til at man lokalt tager ejerskab af vedtægtsændringerne.

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

Dagsorden for årsmøde

8.3 slet “valg af forperson” eller lad det være frivilligt

Begrundelse: Vi har bedst erfaringer med at bestyrelsen konstituerer sig selv - ofte vil der hos os ikke på forhånd være nogen, der er interesseret ligefrem at stille op som forperson - muligvis er det noget kulturelt? Der kunne også være risiko for et “kup” hvor en flok melder sig ind kort før årsmødet og vælger forperson. Hvis derimod der opstår en situation hvor 2 eller 3 kamphaner før årsmødet melder sig på banen, kunne det måske være okay hensigtsmæssigt med et “kampvalg” på selve årsmødet.

8.3 tilføj “Fremlæggelse af budget, og overvejelser for prioritering af midler”

Begrundelse: Regnskab er fint for at medlemmerne kan checke om der er styr på sagerne, dog er det mest spændende jo fremadrettet hvordan pengene skal anvendes - dvs. budgetovervejelser!

Kommentar til minimumsvedtægter for storkredse:

17.3 Vi forstår ikke sætningen: “Det er muligt som enkeltperson at stille op imod én lokalt udpeget kandidat.” - handler det om at en kendis el. lign. kan stille op selvom vedkommende ikke bor lokalt i området?

Hej Ivan og mange tak. Det lyder som du har rimeligt check på det der.

På den her side skriver erhvervsstyrelsen bl.a.
“En almindelig forening har samme muligheder, rettigheder og pligter, som en person ville have. Medlemmerne betaler et kontingent, der bidrager til foreningens overordnede formål. Overskud anvendes til at fremme foreningens formål.”
https://erhvervsstyrelsen.dk/ikke-erhvervsdrivende-foreninger-almindelige-foreninger
Lokal/kredsforeninger skal have et cvr nr for at modtage offentlige tilskud og vi skal forbi den side for at få et.

Er det noget Erhvervsstyrelsen har fået galt fat i eller læser jeg et krav ind i deres tekst, som ikke findes? Eller ser jeg måske under forkert forenings-type? I en anden forening, stødte jeg ind i samme problematik, og der endte det med et symbolsk men obligatorisk kontingent.

Det er ikke noget som nogen andre en den pågældende forening, der kan beslutte om man betaler kontingent…

Det der er en overordnet beskrivelse, som ikke har nogen juridisk betydning… skulle der være noget juridisk der er bindende så er det grundloven bestemmelser om forenings frihed. her gælder det frihed i ordret bredest forstand.

Nis eller Astrid: Er det muligt at få jer til at lægge seneste udkast til landsvedtægter og kredsvægter herud? Jeg skal nemlig køre en lille workshop om det på lørdag i Struer, og det kunne være fedt om deltagerne kunne gå her ind på dialog og finde dem :sunglasses:

1 Synes om

Der først din besked nu. Håber du har fået det du skulle bruge.

1 Synes om

Jo tak det fik jeg Astrid :slight_smile: