Seminar, Ejerskab i Ny Politisk Kultur afholdes i Odense

Ejerskab i Ny Politisk Kultur
Som navnet på seminaret siger, så ønsker vi at styrke ny politisk kultur, og det starter selvsagt med os selv, og ikke mindst dig som ambassadør og rollemodel i og for Alternativet.

Seminaret i Ejerskab i Ny Politisk Kultur har fokus på det der rør sig på det personlige plan og i relationerne og kommunikationen mellem os mennesker, når vi interagerer, samtaler og samarbejder med andre.

Deltagelse i et Seminar i Ejerskab i Ny Politisk Kultur, vil dels give dig øget viden og bevidsthed herom, men også lejlighed til at udvikle og højne dit personlige fundament ift. lettere at kunne være og handle ud fra vores Værdier og Debatdogmer, til i højere grad at kunne bevare roen inden i, være nysgerrig på og indleve dig i andre og kommunikere autentisk, konstruktivt og ligeværdigt, selv når bølgerne går højt.

Seminaret i Odense afholdes i weekenden den 16-17. september (modul 1) + 21. okt. (modul 2) + 12. november (modul 3)

I vedhæftede fil, kan du læse mere om seminaret og om tidligere deltageres erfaringer (nederst) så du kan få indtryk af, hvad du kan få ud af at deltage.

Kunne du tænke dig at være med til at undervise og facilitere på seminarerne, og har du erfaring med at:

  • undervise og facilitere grupper på op til 25 deltagere
  • arbejde indenfor kommunikative/systemiske/relationelle felt
  • arbejde med personlige lærings- og udviklingsprocesser
    Så læs mere om uddannelsen som UFa-er i den vedhæftede fil.

Hyggehilsner fra
Kaj og Susanne
UFa-ere på seminaret
Ejerskab i Ny Politisk Kultur

Fyn_seminar_Ejerskab_i_ny_politisk_kultur_Odense 2017.pdf (144.2 KB)

ufa_uddannelse_underviser_og_facilitator_ejerskab_i_ny_politisk_kultur_2017.pdf (101.8 KB)