Seinar i Ejerskab i Ny Politisk Kultur

Spændende tilbud til jer, der gerne vil arbejde dybere med Alternativets værdier og debatdogmer.
FJ-SeminariEjerskabiNyPolitiskKultur(4).pdf (111.0 KB)
De bedste hilsner fra Susanne Wich