Save the Date! Års- og politikmøde i Alternativet Aarhus

Kære alternativist

Alternativet Aarhus holder kombineret Årsmøde og politikmøde lørdag den 19. marts 2022 kl. 14.30-17.00 i lokalerne på Jægergårdsgade 164A, 1. sal. Alle der vil er velkomne til at blive efter mødet til hygge.

Årsmøde
Det er igen tid til at holde årsmøde i Alternativet Aarhus. Derfor indkalder vi til årsmøde lørdag den 19. marts 2022. Dørene åbner kl 14:00 og årsmødet går i gang kl 14.30.

Den foreløbige dagsorden for årsmødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Beretning fra grupperne
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Årsmødet er stedet hvor du som medlem har indflydelse på lokalforeningen, f.eks. ved at være med til at vælge hvem der skal sidde i vores bestyrelse.
Du tilmelder dig årsmødet her.

Vil du være med i bestyrelsen?
Du kan som medlem også selv stille op til bestyrelsen. Vi har faktisk brug for flere kræfter der vil være med, da ikke alle siddende medlemmer genopstiller til bestyrelsen. Vi mødes ca. en gang om måneden. Som medlem af bestyrelsen er du med hvor lokale aktiviteter skabes og nye initiativer fødes. Så, hvis du vil være med, så sendes et kort opstillingsgrundlag om dig og hvorfor du ønsker at stille op til forperson Tenna (tenna.duch.schaldemose.hb@alternativet.dk) senest lørdag den 5. marts.
For at kunne vælges, skal du have været betalende medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved årsmødets afholdelse.

Forslag fra medlemmer
Som medlem kan du indsende forslag til behandling på årsmødet. Fristen for dette er lørdag den 5. marts.

Politikmøde
Der er blevet arbejdet meget med politik i Alternativet Aarhus men det er ved at være længe siden vi sidst har vedtaget ny lokalpolitik. Derfor holder vi i forbindelse med årsmødet også et politikmøde så færdigudviklet lokalpolitik kan præsenteres for medlemmerne og sættes til afstemning.

Formalia for politikforslag:

 1. Forslag til politik der ønskes vedtaget på politikmødet skal være stillet af en
  gruppe på mindst 3 medlemmer af Kommuneforeningen.
 2. Bestyrelsen skal indkalde til politikmøde senest 3 måneder efter modtagelse af et
  politikforslag med mindst 4 ugers varsel.
 3. Alle medlemmer kan deltage på politikmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt
  fremmødte medlemmer har stemmeret jf. § 7, stk. 2 samt § 14, stk. 8.4.
 4. Den endelige dagsorden, samt alle politikforslag udsendes til medlemmerne
  senest 3 uger før mødets afholdelse.
 5. Der skrives referat for politikmødet. Referatet underskrives af dirigenten og et
  bestyrelsesmedlem.
 6. Vedtaget politik publiceres på AlleOs.

Forslag til politik sendes til Tenna (tenna.duch.schaldemose.hb@alternativet.dk) senest 26. februar.

Hygge efter mødet
Efter møderne er der mulighed for at blive i lokalerne og spise aftensmad - medbragt eller hentet - hygge og feste til vi ikke orker mere.

Endelig dagsorden for de to møder og relevante bilag udsendes senest en uge inden mødet.

Vi håber at mange vil være med til at bakke op om det fortsatte lokalpolitiske arbejde i Alternativet Aarhus.

Bestyrelsen