Sascha Faxe som ny politisk leder!

På lørdag skal Alternativets medlemmer vælge en ny politisk leder.

Hvor er det fantastisk, som medlem, at kunne være med til at beslutte, hvilken ny politisk leder der skal stå i spidsen for fremtidens Alternativet. Det gør mig ekstra engageret og opsat på, at stemme på den helt rigtige kandidat, som ny politisk leder for Alternativet.

Jeg har gjort mig mange refleksioner om, hvem der lever op til de kriterier, som jeg stiller til en ny politisk leder. Disse kriterier vil jeg gerne gennemgå her, så andre måske også vil reflektere over dem.

Noget af det første jeg tænker på er samarbejdsevne. Evnen til at samle partiet via et godt samarbejde mellem hvert enkelt led i kæden. Et menneske som har stor forståelse for, hvordan et fællesskab fungerer og hvordan man skaber rammerne for det. Samt at være i stand til at håndtere de konflikter, som uundgåeligt opstår i et fællesskab på en konstruktiv og positiv måde. Et menneske som ikke er bange for uenigheder, men sætter pris på den dynamik det giver, og derfor omfavner alle nye idéer og holdninger til partiets politik og politikudvikling. Jeg ønsker en politisk leder, som har både den politiske, organisatoriske og menneskelige indsigt, som gør et sådant samarbejde kan fungere.

Min næste tanke er på, hvordan Alternativets position skal være på Christiansborg. Skal den være mere pragmatisk end i dag eller skal den være mere aktivistisk. Balancen mellem pragmatisme og aktivisme er meget vigtig for mig. Jeg ønsker en pragmatisk politisk leder, men med flair og indsigt til at vide, hvor grænsen for pragmatismen ligger. En politisk leder som har en føling med, hvornår det nytter at sidde med ved bordet, og hvornår det er bedst at stå på sidelinjen og være vagthund. Den indsigt skal en ny politisk leder have.

Jeg ønsker også en politisk leder som kan samle de tre bundlinjer i vores politikudvikling. Ja, den grønne dagsorden er vigtig, men den er intet værd hvis ikke vores socialpolitik er sammenkoblet med den grønne politik. For de to ting hænger uløseligt sammen. Og finansieringen skal have rod i en socialgrøn bæredygtig økonomi. Det smukkeste ved Alternativet er li præcis denne sammenkobling af de tre bundlinjer. Derfor skal den nye politiske leder have det i sit DNA.

Og endeligt er den nye politiske leders kommunikationsevne helt afgørende. Både hvad angår intern og ekstern kommunikation. Samtalen med de frivillige, partimedlemmer, kolleger på Christiansborg, med HB og kandidater. Evnen og ikke mindst lysten til at tale med alle på en konstruktiv og inkluderende måde.

Når jeg ser på de seks kandidater, så har de alle en masse positive kvaliteter, men der er særligt én som udviser alle de evner og kvaliteter, som jeg lige har gennemgået, og det er Sascha Faxe.

Sascha har både evnen og lysten til at samarbejde med alle. Hendes retorik er altid inkluderende og imødekommende. Og det gælder i alle sammenhænge. Hun ser alle mennesker som ligeværdige uanset deres position i livet og i partiet. Og hun ønsker, og tør, hele tiden at blive klogere ved at lytte reflekterende til alle. Og opstår der en konflikt, så håndterer hun den på en moden og empatisk måde. Sascha har lige præcis den menneskelige og organisatoriske indsigt og forståelse, som en politisk leder, ifølge mig, bør have.

Jeg oplever også, at Sascha udviser den helt rigtige balance mellem pragmatisme og aktivisme. Hun er aktivist i hjertet, men med en pragmatisk tilgang til den politiske virkelighed. Hun ved hvordan politik fungerer men kompromitterer samtidig ikke sig selv. Hun har ønsket om pragmatiske løsninger på tværs af politisk ståsted, men kender også grænsen for, hvad Alternativet vil kunne stå inde for. Den balance mellem pragmatisme og aktivisme vil gøre mig fuldstændig rolig, hvis Sascha bliver ny politisk leder for Alternativet.

I debatten om de almene boliger udviser hun eksempelvis en pragmatisk og respektfuld tilgang med Alternativets tre bundlinjer som udgangspunkt. Hun indgår konstruktivt i debatten med politikere fra alle partier, men holder fast i sit menneskesyn. Det er tydeligt, at de tre bundlinjer altid er centralt for Sascha. Den boligsociale udfordring skal derfor imødegås med ”livet i centrum” og finansieres af en bæredygtig socialgrøn politik. Sascha har forståelse for sammenhængen mellem grøn politik og socialpolitik.

Og hvad angår kommunikative evner, så er Sascha helt i særklasse. Hun kan tale med alle og give alle følelsen af at være inkluderet i fællesskabet. Selv i en konfliktfyldt debat bevarer hun roen og overblikket. Hun stråler af overskud og et oprigtig følt ønske om at gøre en positiv forskel i dialogen. Sascha sætter fællesskabet og hensynet til partiet før hensynet til sig selv. Hun er ydmyg og vil møde opgaven som politisk leder med denne ydmyghed og respekt for alle i partiet.

Jeg vil føle mig fuldstændig rolig og tryg ved at have Sascha som politisk leder for Alternativet, og er samtidig også fuldstændig overbevist om, at hun vil føre partiet i den helt rigtige retning. Med sin organisatoriske og menneskelige forståelse og med respekt for de tre bundlinjer samt med den grønne politik i sit DNA.

Jeg vil derfor gerne opfordre mine partikolleger til at stemme på Sascha Faxe.

3 Synes om