SamtaleVandring med Torsten Gejl

Invitation til SamtaleVandring fra Rusland til Dronningmøllehuset

  • vi har inviteret Folketingspolitiker Torsten Gejl, til at deltage i vores SamtaleVandring.

Tid og Sted :

D. 23. september 2021

kl: 13 foran Tegners Museum, ved trappen.

(jeg har kontaktet Museet, for en eventuel kort kommentar, men endnu ikke fået svar)

Herfra går vi op til udsigtspunktet og tilbage igen, hvor vi følger stien og kommer ud i Ruslandskilen, indtil udsigtspunktet hvor Banen krydser, og vi kan kigge hen på “stedet” for Hotellet. Herfra følger vi banen/eller strandvejen:

kl :14 er vi fremme i Dronningmøllehuset / Dronningmølle Strandvej 645b, indgang fra Stationspladsen

Arrangementet slutter kl :15.

Ramme for vandringen:

Samtalespor er en åben dialog, hvor deltagerne tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling, og lade sig føre af forskellige stier i landskabet såvel som i tanken.

Vi taler om Naturen i Naturen, og vil lade os guide af hinandens ideer, visioner, viden og erfaringer, til at starte en helt ny Samtale om hvordan vi som lokale borgere sætter Naturen på Dagsordenen nu og fremadrettet.

“Vi ved ikke hvor vi kommer hen,men vi ved hvor vi starter.”

kl:13 starter vandringen på trappen ved Museet, med en lille briefing/input.

Det første samtalespor med Torsten Gejl ;

Hvordan sikrer vi, at lokal natur ikke forstås som kommunal-natur,

der hermed (for) let underlægges kommunale erhvervsinteresser, hvor naturen bruges som en kommunal resurse, uden at bidrage til naturbevarelse, naturoplevelser eller naturforøgelse?

Hvordan sikrer vi, at natur, i særdeleshed særlig/sjælden natur, får forankret en bredere opbakning, som modvægt når snævre kommunale interesser vejer tungere end hhv borgerinddragelse og naturforbedringsinteresser?

Den Konkrete Problemstilling for Dronningmølle er Ruslandsområdet, der pt er midtpunkt i en kommuneplansændring; hvor en ejer af et rekreativt område har fået løftet sine ønsker om et hotel/kongrescenter/ferieboliger helt op på byrådets lokalplansniveau.

Dette er sket udenom det nære og lokale samfund, der ellers er meget og vitalt tilstedeværende. Planerne er lagt/beslutter/sendt i høring uden forudgående at have været i præsenteret ved borgermøder; eller på andre måder har været udlagt til lokal/offentlig debat.

Forslaget til lokalplansændringen/byggeriet er i øvrigt ikke blevet behandlet på byrådet, som det indgreb på naturområdet, det faktisk er.

Første samtalespor med Torsten Gejl og samtlige deltagere handler altså om;

hvordan vi fremadrettet tager vare på, at de lokale naturpræg, ikke længere forstås som kommunal-natur.

Og hvordan vi, som lokalsamfund, bliver Guider i den kommunale virkelighed, i stedet for at bruge vores fællesskab på løbende brandslukningsopgaver.

-vi ved som sagt ikke hvor vi kommer hen, men vi starter i dag-

kl: 14

starter Andet Samtalespor; med kaffe i Dronningmøllehuset; efter en lille briefing/input, går samtalen nu fra naturen til kulturen.

Det Andet Samtalespor

fortsætter i forlængelse af det første og har lokalsamfundets styrker som udgangspunkt.

Hvordan kan det lokale fællesskab bruges som løftestang for udvikling i større sammenhænge.

Den konkrete Problemstilling: Gribskovs politiske og forvaltningsmæssige virkeligheder har sat sine meget uheldige præg på Dronningmølle, det indeværende år. Tre sager, med kolossal indvirkning på byen er blevet gennemført uden om borgerne. Dertil kommer naturligvis vores egen aktivisme konkret i forhold til Masten, Hotellet og Handskemagerbroen.

Derfor bliver det næste SamtaleSpor; hvordan kan vi som lokalt fællesskab, med divergerende holdninger, alligevel samles i et fællesskab, der bidrager til at sætte nye dagsordner, der rækker længere og måske dyberer ud i vores eget område, og måske rammer helt ud til andre små lokalsamfund.

Kommunen er de små lokalsamfund, men det opleves ikke som om dette er en fælles virkelighed, når dialogen oftest opstår som modreaktioner på beslutninger/beslutningsprocesser fra Rådhuset og ud til småbyerne.

  • vi vil en anden samtale og leder efter spor imens vi sætter spor-

Dagens Høst forventes ikke at være færdige manifester eller konkrete beslutninger, men en masse nye spor, der kan forfølges, og skabe stier ind en ny Ligeværdig Samtale mellem byråd, forvaltning og lokalsamfundet.

vh Maud Margrethe/Dronning Sophies Kreative Lab og

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark