Samtalesalon i Nordsjælland om penge og økonomi 18.november

Invitation til samtalesalon om penge og økonomi mandag 18/11 kl. 19 til 21, Frivilligcenteret Fredensvej 12, Hillerød.

Kære medlemmer af Alternativet I Nordsjælland!
Min far sagde altid, ”penge taler man ikke om, men de er gode at have”.

I dag er penge I aller højeste grad noget man taler om, for de er stadig gode at have. Men måske på en helt anden måde, end vi tænker til daglig.
Når vi tænker økonomisk, påstår jeg, at vi tænker på en neoliberal måde, for det er vi opflasket med. Statsbudgettet skal passe ligesom vore husholdninger, og det er markedet, og vores lønarbejde og erhvervsvirksomheder, der driver økonomien.
Kan det være anderledes? Kan vi f.eks. se penge som et gode på linje med kloakering, el- og varmeforsyning? Det påstår Gode Penge.
Kan vi demokratisere økonomien? Kan vi tæmme finansverdenen? Hvem skal egentlig betale skat? Hvordan vil en borgerløn virke på os og på fællesskaber?
Det, og det, du finder vigtigt, kan vi tale om d.18/11.
Alternativet i Nordsjælland inviterer nemlig til samtalesalon om penge og økonomi.
Under overskriften, ”Kan penge være gode” starter Rasmus Hougaard Nielsen fra ”Gode Penge” debatten op om penge og pengeskabelse. Rasmus Nordqvist, politisk ordfører for Alternativet, giver Alternativets bud på penge og økonomi.
Vi ønsker en god debat om, hvordan vi kan skabe en bæredygtig økonomi, der indtænker både den grønne omstilling og det gode liv i fællesskaber.
Ønsket er også, at der i forlængelse af mødet kan etableres grupper, der debatterer økonomiske problemstillinger og dermed kan bidrage til at uddybe og konkretisere Alternativets økonomiske politik, og radikalt og modigt foreslå strukturelle ændringer I kommuner, regioner og stat.
Rasmus Hougaard er medforfatter til bogen ”Et pengesystem for alle, Gode Penges forslag til et effektivt og demokratisk pengesystem”. Det skader ikke at have læst bogen inden mødet. Men det er ikke en nødvendighed

Se https://www.godepenge.dk/ og https://alternativet.dk/politik/vores-politik/okonomi

Vi glæder os til at se dig – og din nabo. Hun behøver ikke være medlem af Alternativet.

Bedste hilsner, Christa If Jensen, bestyrelsesmedlem, Rudersdal og Storkredsen, suppleant til POFO