Samlet trafikpolitisk strategi for Alternativet

Vi er alle enige om, at den grønne omstilling haster, og vi er formentlig også enige om, at trafikpolitik er en af de store knaster, som hidtil desværre er gået den forkerte vej, i høj grad som følge af den tidligere regerings politik, men også fordi der simpelthen ikke eksisterer et alternativ. I al beskedenhed er det formålet med nedenstående udspil. I min optik bør cykling erstatte bilisme som omdrejningspunkt for trafik politikken, men skal naturligvis ikke fuldstændig erstatte hverken bilisme eller kollektiv trafik - tværtimod skal sidstnævnte styrkes.

Vedhæftede er mit bud på en samlet masterplan. Både helheden og de enkelte elementer er naturligvis til diskussion, det er netop formålet med at lægge dem op her.

Mange grønne hilsner

John Gade,
Bestyrelsesmedlem KOS,
Medlem PoFo.Masterplan trafik 2020-2030.pdf (300.7 KB)

1 Like

Jeg er enig i din betragtning af hvordan vi gøre transporten mere klimavenlig, dit Bud på en masterplan har dog det problem som Alternativets trafik udspil også havde, nemlig at den ikke peger på konkrete Kollektive transport projekter som der burde genføres.

Mit forslag er at alternativet burde tilslutte sig Togfonden og alle de projekter den indebære.

Dog med undtagelse af en billundbane, da den både vil øge biltrafikkens co2 udledning, fordi den vil sende bilerne ud på omveje, ved at skære en række veje over, Og samtidig vil den også øge togtrafikkens co2 udledning. Oven i det så vil Blokere det direkte tog fra Struer til København(https://ing.dk/artikel/borgmestre-ole-birk-billundbane-vil-afkoble-herning-struer-225236). Og oven i alt det så har billundbanen også en elendig samfundsøkonomi, så den burde uden tvivl droppes.

Her er en række Konkrete ideer til udbygning af den kollektive transport og til at få mere gods over på banen.
Ideer til udbygning af den kolletive transport.docx (1.1 MB)

Kære Fabian,

Der er ikke mindre end 3 forslag til den kollektive trafik: For det første et simpelt forslag om at lade S-banen fra Frederikssund vende ved Langgade St. Det vil give mulighed for metrodrift hvert 2.-3. minut, og med prisnedsættelse og min næste forslag om cykelmedtagning i tog kan det tidsmæssigt og mht fleksibilitet fuldt ud konkurrere med biler. Det kræver tilmed kun i trafik sammenhæng beskedne investeringer. Det vil ovenikøbet kunne gennemføres som et forsøg. Falder forsøget positivt ud, kan det både indføres på de øvrige S-togslinjer, og tjene som model for fjern- og regional togene. Endelig foreslår jeg et meget stort projekt, nemlig en højhastighedsbane i Danmark, med forbindelse både til Aalborg og Hamborg. Man vil kunne komme til Aalborg på 2½ time, og også tiden mellem alle de større byer vil blive fantastisk meget kortere, fx Vejle-Horsens 11 minutter. I et gennemgående tog kan man komme til Odense på 40 min, til Aarhus på godt 1 time og til Aalborg på 1½. Man skal se på, hvor kunder underlaget er, og huske, at jernbaner er sindsygt dyre, helt op til 200 mio pr km !

Bedste hilsner

/john

Jeg har lagt dette frem som politik forslag. Er der nogen, som er interesserede i at være med i en arbejdsgruppe om en samlet trafik politik med udgangspunkt i min ‘Masterplan’ ??
Hensigten er at etablere en sammenhængende og omfattende trafik politik for Alternativet, og den kan naturligvis komme til at se anderledes ud en min plan.

grønne hilsner

/john

Jeg synes I begge har nogle gode konrete forslag. Jeg er dog personligt i mod alt for store anlægsprojekter. Det koster kassen på co2-regnskabet at bygge disse. Jeg synes mere vi skal have fokus på at bruge den nuværende infrastruktur klogere, fx med bedre (og gratis) mulighed for cykel i bus/tog. Befordringsfradrag for cykel/gang fra km 0, og en udfasning af befordringsfradraget til bil. Sammenhængende stisytemer væk fra vej. Lån-en-elcykel-ordninger. Nedsatte hastighedsgrænser på motorvej er fint og roadpricing, så søndagssmutturen straffes hårdere end nødvendig pendling fra opland. Flere større byer (fx her i Aalborg) kunne godt udvide deres parkeringszoner, så det også krævede p-licens at holde ude i boligkvartererne. Det er sindssygt så mange der bor få kilometer fra centrum her, der stadig mener de har behov for bil. Det er også nødvendigt med en dialog med virksomheder, så de er mere åbne for fleksible mødetider, delvist hjemmearbejde osv.

@John du kunne eventuelt organisere et onlinemøde, hvor du holdt oplæg med din plan, og andre ideer kunne udveksles. Det er nok den nemmeste måde at få sammensat en arbejdsgruppe.

mvh Jens Harder

1 Like