Sæt skolerne fri

I Alternativet vil vi gerne væk fra det ensidige fokus på tests og karakterer, der har været gældende i vores skoler i de sidste mange år. Som det er nu, befordrer systemet en kultur med konkurrence og spidse albuer, og det er velkendt, at det ofte medfører stress hos den enkelte elev (og hans/hendes forældre).


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/saet-skolerne-fri

Sæt folkeskolen fri til at blomstre

Overalt boomer privatskolerne mens folkeskoler fravælges. Odsherred har gode folkeskoler, men de har ikke så frie rammer som privat- og friskolerne. Lærerne er pressede på tid, økonomi og målstyring, og kan ikke bruge deres faglighed så levende, som de drømmer om. Det skal vi gøre bedre. For glade børn lærer bedst og alle fortjener kreativ og lærerig undervisning. Så folkeskolerne skal løftes! Og Odsherred skal ha’ de gladeste offentligt ansatte i hele Europa.

Alternativet mener folkeskolerne skal sættes fri til selv at bestemme hvor lange skoledagene skal være. Fri til at prioritere forberedelse og tilrettelægge undervisning uden begrænsning fra striks, national målstyring. Fri til at vælge, om skolen vil være karakterfri eller have flere kreative fag.

Vi skal værdsætte de lokale forskelligheder folkeskolerne har. Hvis Sydskolen er beriget med musikalske lærere, eller Billesvejs lærerstab har erfaring med køkkenhaver, skal de kunne udnytte det i kreative, lærerige undervisningsforløb. Og lærerne skal have tid til faglig sparring.

Vi ønsker at udvikle folkeskolen sammen med skoler, børn og forældre. På Christiansborg kæmper Alternativet for sagen, men hvis Odsherred også tager kampen op, kan det virkelig rykke. Derfor håber vi, at Alternativet får sin grønne debut i byrådet. Så vi kan sætte folkeskolerne fri."

Carolina Magdalene Maier, MF, Undervisningsordfører, Alternativet

Marianne Hammelboe, Jørgen Sørensen, Jacob Antvorskov og Steffen Segovia Helbo, Kommunalvalgskandidater, Alternativet