Sæt lastvogne på tog

I Østrig tillader de ikke, at lastbiler kører igennem landet. I stedet læsser man vognene på tog og kører dem frem og tilbage mellem fx Italien og Tyskland. Det er måske ikke en model, som ville fungere i Danmark alene, men til gengæld ville det give rigtig god mening, hvis man arbejdede for at udbygge den til hele Europa. Den skulle være frivillig for transportselskaberne, men ved hjælp af lidt stok og gulerod er jeg sikker på, at man ville få tilstrækkelig mange til at benytte sig af modellen, så den er rentabel og bidrager til et bedre miljø.

Ved vigtige godsknudepunkter (fx havne, (stor)byer, industriområder) kunne man oprette/bruge eksisterende godsterminaler, hvor lastbiler kunne køre hen, blive lastet på nogle store godstog, med tilhørende sovevogne, og kørt til den terminal, der er nærmest deres bestemmelsessted. Herfra bliver de så kørt videre, enten af chaufføren selv eller af en chauffør, som venter ved ankomstterminalen. De skulle naturligvis betale herfor, men for det første ville de spare penge på benzin, vejafgifter og mulige motorvejskøer, og for det andet kunne man gøre det tiltrækkende, hvis man lod (en del af) transporttiden indgå i hviletidsbestemmelserne, så behovet for overnatning på rastepladser mindskes. Med andre ord ville indholdet i lastbilerne komme hurtigere frem og dermed ville selskaberne opnå bedre turnaround.

En sidegevinst ville være mindre kødannelse på de europæiske motorveje og dermed mindre udledning af co2 fra personbiler (og gladere bilister …).

Jeg kune godt forestille mig Alternativet være bannerfører for sådan et forslag. Er der andre, der har samme holdning?

2 Likes

Jeg faldt lige over lidt info på nettet, som viser at tiltag er i gang, men der er i høj grad brug for en fælleseuropæisk indsats, så hvis det her kunne blive en del af Danmarks Europa-politik, ville det være fedt.

Jeg synes, at det lyder rigtig spændende og vil gerne høre mere om det. Det ligger også i god tråd med organisationen Vedvarende Energis omstillingsscenarie for 100% vedvarende energi i 2030, hvilket bl.a. involverer mere jernbanetransport og mindre vejtransport, som det kan ses i følgende baggrundsnotat (fra s. 11): http://www.ve.dk/images/energivisionen/energivision_2014_transportscenarie.pdf

Selvfølgelig bør mere jernbanetransport hænge sammen med en elektrificering af jernbanenettet, hvilket også ligger i Vedvarende Energis vision. Måske kan Alternativet gå i dialog med dem på det punkt? :slight_smile:

Rigtig god idé. Klart, at det vil være bedst med et europæisk system. Kan supplere med, at man måske kunne nøjes med at flytte selve lastdelen, så at sige sætte den på toget som en slags container, og så have førerhuse stående på 'container’centraler, der derfra kører videre med lasten.
gade.john@gmail.com

Fint at få genoplivet dette forslag!

Fordelen ved at få gods på jernbane er, at det kan transporteres elektrisk (vha. el-lokomotiver) og deraf følgende mere energieffektivt og med markant lavere emissioner (CO2, NOx, SOx). De ellastbiler, som pt. er under udvikling er begrænset i rækkevidde og langsom ladetid, så reelt vil eldreven, tung godstransport ikke være interessant andet end lokalt (250 km’isch aktionsradius).

Jeg mindes, at én af begrænsningerne for mere gods på det danske jernbanenet (og ned igennem Europa) er at der stadig mangler dobbelt-spor i Sønderjylland (https://www.tvsyd.dk/aabenraa/politikere-har-staaet-26-aar-paa-perronen). Så det skal “fix’es” i samme åndedrag. Måske et post-COVID19-projekt, som kunne kick-starte lidt beskæftigelse?

Helt rigtigt !!
Man burde udvikle et system, så selve containerdelen kan sættes på toget, og overtages ‘førerhuset’ på nogle særlige ‘containercentraler’ i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Lær af AP Møller og containerskibene.

Konceptet findes skam allerede:
https://www.lkw-walter.com/dk/da/produkter-og-services/kombineret-transport/sadan-fungerer-den-kombinerede-transport

Det store spørgsmål er at forstå, hvorfor at vi hellere vil køre gods på lastbiler og ikke på jernbane. Der må være en (hel) barriere, som taler til lastbilernes favør. Men hvilke?

  • 12 km manglende jernbane spor i Sønderjylland er én ting.
  • Transport/godsgrundlag for kommende Femern forbindelse er en anden.
  • At lastbilchauffører kan findes “billigt” i Østeuropa er en tredje.
  • At tung transport kræver relativt stort energiforbrug og -mængder (som pt. ikke rigtig kan leveres i elektriske/batteridrevne lastbiler) er noget fjerde.
  • At infrastruktur (jernbane/veje) koster mange penge og tager tid at etablere - men at byggeprocessen kan speedes op og holde sig inden for/under budget, hvis byggeriet ledes rigtigt er noget femte.
  • Meget gods skal leveres “just in time” - det vil kræve bedre logistik og hyppigere leverancer/afgange er noget sjette.

Supplér gerne!

1 Like

Faldt lige over denne:
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/transport/godstransport-med-tog

Og én anden (som vi gerne vil væk fra):
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/transport/godstransport-med-lastbil