Sæt borgeren fri - økonomisk

Guldborgsund Kommune som forsøgskommune med borgerløn (ubetinget basisindkomst) til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløbsydelse.


Importeret fra: https://guldborgsund.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/saet-borgeren-fri-okonomisk