Så har vi ramt forårsmåneden

Så har vi ramt forårsmåneden, nogle af os har sunget ”Den blå anemone” om første dag i marts. Der går nok en månedstid før de rigtigt ses i naturen.

Lyset er helt tydeligt blevet anderledes, foråret udfolder sig mere og mere.

Det er også omtrent midt i foråret, vi har opstillingsmøde.

Den 10. april bliver en stor dag i Østjylland (og Vestjylland). Vi har tidligere meldt det ud via nyhedsbreve. Det her er en påmindelse. Ikke mindst for potentielle kandidater.

Om formiddagen fra kl. 10.30 holder vi opstillingsmøde for kandidater til regionsrådet for Region Midtjylland.

Skulle du være interesseret i at være kandidat for Alternativet i den forbindelse, må du meget gerne kontakte Lars Holstein på +45 24 25 95 57 for yderligere informationer.

Et motiveret opstillingsgrundlag skal i øvrigt være Kandidatgruppen i hænde senest lørdag den 13. marts. Du kan sende grundlaget til enten storkreds.oestjylland@alternativet.dk eller storkreds.vestjylland@alternativet.dk, da Kandidatgruppen er et samarbejde mellem storkredsene i Østjylland og Vestjylland.

Efter valgseancen om formiddagen, fortsætter Østjylland om eftermiddagen.

Fra kl. 12.30 holder vi nemlig ekstraordinært opstillingsmøde for folketingskandidater. Vi har pt. Torsten Gejl, Mirra Isa Bloch og Line Aaen som Storkreds Østjyllands folketingskandidater, men håber, at vi kan få flere på listen.

Er du interesseret i at blive folketingskandidat, bedes du kontakte forperson Trine Aslaug Hansen på 30138008 for yderligere info. Endelig deadline for indsendelse er også her den 13. marts.

Desuden udløber Mads Damgaards østjyske mandat som medlem af hovedbestyrelsen, og derfor er der også opstillingsmøde til ordinært valg af medlem af hovedbestyrelsen fra Østjylland. Der skal også vælges en suppleant. Mads har allerede meddelt storkredsbestyrelsen, at han ikke genopstiller. Som kandidat bliver man her valgt for to år af gangen.

Endelig er der også ekstraordinært valg af østjysk suppleant til Politisk Forum. For tiden er vi repræsenteret af Martin Geysner og Juma Nellemann Kruse. Indeværende periode løber indtil foråret 2022. For tiden har vi dog ingen suppleant, og der skal derfor vælges en.

Uanset om du vil stille op til ordinært af valg af østjysk medlem eller suppleant til hovedbestyrelsen. Eller vil stille op til det ekstraordinære valg af suppleant til Politisk Forum for Østjylland, bedes du sende et motiveret opstillingsgrundlag til storkreds.oestjylland@alternativet.dk, så vi har det i hænde senest lørdag den 13. marts.

Vi forventer at disse valgseancer er veloverstået cirka kl. 14.

Alle møderne forventes afholdt digitalt.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i Storkreds Østjylland