Så går det løs

Ny politisk kultur?

Den 21. november skal det store slag slås. Hvem kommer til at sidde i den nye kommunalbestyrelse? Vil noget ændre sig? Vil nye måder at bedrive politik på slå igennem? Vil kommunalbestyrelsens medlemmer begynde at tale sammen på tværs af partiskel? Hvor mange pladser får Alternativet i den ny kommunalbestyrelse?

Alt dette er vi klogere på, når valgaftenen falder på hæld.

Ny forperson og næstforperson

Bestyrelsen har omkonstitueret sig. Det skyldes, at vores forperson, Helle Laustsen, har fået job på Lolland og derfor tilbringer det meste af ugen der, hvilket selvsagt gør det vanskeligt at følge med time for time. Helle har derfor valgt at give stafetten videre, så vi kan agere så effektivt som muligt op mod valget.

I stedet er vores næstforperson, Gitte Haslebo, indtrådt som forperson og Ove Lund som næstforperson.

Der er også Alternativet

Vi har et meget lille budget og derfor ikke råd til det store PR-skrald, men heldigvis har vi fået mulighed for at genbruge den lille morsomme plakat fra Folketingsvalget 2015: Der er også Alternativet. Der er nu hængt 150 af disse plakater op fordelt rundt omkring i kommunen.

Gentofte Kommunes store valgaften – alle er velkomne

Kommunen arrangerer stor valgaften på Rådhuset tirsdag den 14. november kl. 18.00 med deltagelse af alle partier. TV2Lorry vil være til stede fra kl. 19.30 og har arrangeret en række debatter i løbet af aftenen. Alternativet er inviteret til at indgå i en debat om integration i kommunen. Vores spidskandidat, Jens Henrik Wiene, indgår i denne. Vi håber – også denne aften – at kunne tegne et stærkt billede af, hvad Alternativet står for i Gentofte Kommune.

(H)Å(B)

På landsplan er der lavet en særdeles raffineret plakat, som vi har fået én af. Den er meget overraskende, men overraskelsen kommer først, når man ser på den. Plakaten udloddes efter valget blandt vores medlemmer til evig arv og eje – og til minde om den dag, da Alternativet for første gang fik sæde i kommunalbestyrelsen. Vi medbringer plakaten på den store valgaften på Rådhuset.

Stort interview med vores spidskandidat og om Alternativet Gentofte

Information er i gang med at dække de to nye partiers valgkampagne i Gentofte: Nye Borgerlige og Alternativet. Den første artikel med interviews af de to partiers spidskandidater Poul V. Jensen og Jens Henrik Wiene blev bragt i Information d. 31. oktober. Der kommer yderligere to artikler de næste to uger.
Ny politisk kultur – kom til vælgermøder.

Vælgermøder

Der er planlagt en række vælgermøder, og der kommer løbende flere til.

Foreløbig deltager Alternativet i følgende møder, som du også er meget velkommen til at deltage i:

Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30-21 - Gentofte Børnevenner.
Debatmøde på Smakkegårdsvej 71. Jens Henrik Wiene indgik i panelet.

Onsdag d. 1. november kl. 19.00-21.30. Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6, Hellerup.
Hvad vil du med Gentofte? Samtalesalon om visioner og nærdemokrati.
På mødet, der er arrangeret af Alternativet, SF og Enhedslisten, sættes fokus på, hvad mødedeltagerne vil med Gentofte Kommune, og hvilke ideer og visioner de mener, der skal satses på. Som inspiration til debatten fortæller fire borgere kort om deres visioner for Gentofte Kommune på forskellige områder. Der lægges op til debat om, hvordan vi får udfoldet vores visioner og styrket et visionært demokrati med åbne diskussioner og reel borgerinddragelse.

Onsdag d. 1. november. Café Caféen kl. 19.00. Vangedes Venner.
Jens Henrik Wiene indgik i panelet.

Søndag d. 5. november. Kvinderådet: ”Stem flere kvinder ind” – Charlottenlund Slot kl. 14-16. Kvindelige kandidater fra alle partier i Gentofte er inviteret. Gitte Haslebo og Elizabeth Kristensen deltager fra Alternativet.

Tirsdag d. 7. november. Kl. 19-21 i Netværkshuset. Hvem vil du stemme på?
Gitte Haslebo indgår i panelet.

Tirsdag d. 7. november. Aurehøj gymnasium. Tidspunkt kendes ikke pt.

Onsdag d. 8. november. Skovshoved Hotel kl. 19.00 ”Som Skovser og Gentofteborger – hvilket parti skal jeg stemme på, når jeg lægger vægt på, at Skovshoved og Gentofte kommune udvikles – således at den unikke kulturarv bevares?”
Jens Henrik Wiene indgår i panelet.

Torsdag d. 9. november kl. 20 på Hovedbiblioteket. Danmarks Naturfredningsforening.
Jens Henrik Wiene indgår i panelet.

Fredag 10. november. Gl. Hellerup Gymnasium. Tidspunktet kendes ikke pt.

Mandag d. 13. november. Øregård Gymnasium. Tidspunktet kendes ikke pt.

Mandag d. 13. november kl. 19.30 i Kildeskovshallen.
Fokus på sport og bevægelse. Oplæg fra Danmarks idrætsforbund.
Elizabeth Kristensen indgår i panelet.

Tirsdag d. 14. november kl. 18.00. Kommunen arrangerer stor valgaften på Rådhuset med deltagelse af alle partier.

**Tirsdag den 21. november kl. 19.00 fejrer vi vores – og alle borgeres – valgaften på Rådhuset. Vi vil gerne dele aftenens oplevelser med medlemmerne og serverer boblede grønne dråber mm. Du kan finde os i lokale A, som er nede i kælderen ved siden af kantinen. **
Det vil glæde os meget at se rigtig mange af Jer denne aften.

På bestyrelsens vegne
Ove Lund, Gitte Haslebo og Elizabeth Kristensen