Så er der årsmøde i Storkreds Sjælland 17. marts

Kære Alle,

Vi inviterer jer til årsmøde den 17. marts kl. 14:00-16:00

Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Det er godt og giver sammenhold og hygge, når vi kan mødes fysisk, så sæt endelig kryds i kalenderen.

Her er en dagsorden for årsmødet kl. 14:00-15:00:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referenter

  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og

Dialogrådet.

  1. Behandling af forslag fra medlemmerne

  2. Valg

a. Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer

b. Valg til bestyrelsen

c. Valg af suppleanter

d. Valg af revisor

e. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen

f. Valg af delegeret til Dialogrådet

g. Valg af delegeret til Politisk Forum

  1. Eventuelt

Hvis du ønsker at være med i storkredsbestyrelsen, så
skal du meddele dit kandidatur senest søndag den 18. februar ved indsendelse af et
opstillingsgrundlag til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Se vedlagte forretningsorden for storkredsbestyrelsen - her kan du læse mere om opgaver og roller - og alt det sjove, du kan engagere dig i.

Hvis du ønsker at være delegeret i Hovedbestyrelsen, Dialogrådet eller Politisk Forum, så
skal du meddele dit kandidatur senest søndag den 18. februar ved indsendelse af et
opstillingsgrundlag til storkreds.sjaelland@alternativet.dk De delegerede vælges for to år.

Hvis du ønsker at stille et forslag, som skal behandles på årsmødet, så skal det være fremsendt til bestyrelsen storkreds.sjaelland@alternativet.dk senest søndag den 18. februar

Vi ser frem til at være flere aktive medlemmer i Storkreds Sjælland :dancer:

:green_heart: Ulla