RV17 (Regionsrådsvalg 2017)


(Palle Skov) #1

Tirsdag, den 21. november 2017 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelserne (KV17) og til regionsrådene (RV17) for de fem regioner.
Den strukturelle opbygning af dialog.alternativet.dk understøtter og matcher fint KV17, hvor opgaven ligger i kommuneforeningerne, og valg til folketinget, hvor opgaven ligger i storkredsene.
Opgaverne omkring RV17 ligger ligeledes i storkredsene; men i og med at DK er opdelt i 5 regioner, som hver omfatter et antal storkredse (Region Hovedstaden omfatter de fire storkredse: København, Bornholm, Københavns Omegn og Nordsjælland) og der derfor vil skulle ske både et samarbejde og en koordinering mellem regionernes storkredse, og ikke mindst en vidensdeling (flere ved mere) på tværs af storkredsene foreslår jeg dialog.alternativet.dk udbygges, således at også denne opgave understøttes optimalt, Ikke mindst arbejdet med udvikling af RV17 relevante POLAer der må formodes at tage udgangspunkt i de opgaver som regionsrådene beskæftiger sig med - og jeg nævner i flæng:

Agenda21-strategier, Bruger, patient og pårørendepolitik, Bæredygtig udvikling, Børne- og ungepolitik, Erhvervsudviklingsstrategier, Indkøbspolitik, Innovationspolitik for sundhedsvæsenet, Jordforureningsstrategier, Klimastrategier, Kost- og Ernæringspolitik, Misbrugspolitik, Politik for Sundhedsforskning, Sponsorpolitik, Udbudsstrategier.

antyder et behov for en RV17 struktur.

Selv om Sundhedsområdets drift og udvikling (incl. anlæg af de nye supersygehuse) bredt set fylder op til 90% af arbejdet i regionsrådene, beskæftiger regionsrådene, som det fremgår af oplistningen, sig med væsentlige andre opgaver, hvis løsning har stor betydning for vort politiske arbejde for at nå balancen på alle tre bundlinjer.
Jeg har ikke styr på, hvem der konkret vil forholde sig til mit forslag. Jeg tillader mig derfor at adressere jer direkte: @Maj_Baltzarsen @Nis_Vilhelm_Benn @Rasmusnordqvist @huulbaek og @Kathrine. Jeg håber ikke jeg har ramt helt forbi; og håber også at andre byder ind på mit forslag :slight_smile:

FYI opslår jeg også indlægget på FB-gruppen. Alternativet - Lokalgruppe København.


(Nis Vilhelm Benn) #2

Kære Palle

Vi har lige skullet have en ordførerrokade på Christiansborg på plads inden vi kunne melde ud. Fordi sundhedsområdet er så dominerende forventer vi at bygge regionsrådsvalget op rundt om sundhedsområdet primært.

Dog har du helt ret: Vi skal også levere på en række andre områder. Dem forventer vi at bygge på henad vejen.

Vi håber at kunne informere nærmere om struktur både på Dialog og AlleOs samt overordnet tilgang til valget inden for de næste to uger.

Og TAK fordi du tager det op.

Kh

Nis


(Thomas Huulbæk Titanium) #3

Vi skal også passe på med at kategorisere for meget på Dialog; vi er sikkert allerede havnet lidt i et hul.

Det kan man læse meget mere om her:


(Palle Skov) #4

Jeg er fuldstændig enig. “Keep it simple” har altid været mit motto. Det synes jeg langt fra Dialog er lige nu - altså simpelt. Mit forslag tager selvfølgelig udgangspunkt i hvordan jeg som almindelig bruger oplever at arbejde med Dialog.

Jeg fraråder et pludseligt skifte fra trådstruktur til Tags - men på den lange bane, og under forudsætning af brugerinvolvering, samt en god pixi-pædagogisk brugervejledning, ser jeg også Tags som fremtiden.


(Kathrine Lauritzen) #5

Hej Palle

Super fint initiativ. Der bliver den 13. oktober afholdt et møde på tværs af de fire kredse som sundshedsudvalget/regionen dækker. Jeg tænker det er oplagt at du deltager. Lad os evt. lige vende på søndag :slight_smile:

KH
Kathrine


(Stine Bardeleben Helles) #6

Kære I som er engageret i denne tråd - og alle I, som interesserer jer for regionaludvikling og bæredygtig samfundsudvikling som noget der ikke KUN skal foregå small scale ved landsbyens gadekær, men også i store strategiske indsatser og samarbejder.
Regionerne handler, som også Palle påpeger, absolut ikke kun om sundhed! En meget stor del af de EU-midler til regionaludvikling, bæredygtige erhvervsinitiativer, klynger, tværkommunalt/tværnationalt samarbejde, kompetenceudvikling af sektorer/brancher, etc etc, prioriteres og fordeles af regionerne. Derfor er der masser af kød på regionerne, og det vil være ærgerligt, om vi gør RV17 til et spørgsmål kun om sygehuse. Regionerne har nemlig masser af muligheder for at understøtte de kommunale strategier i large scale.
Desværre er der en tendens til, at man hellere sidder i hver enkelt kommune og opfinder tingene forfra - her kan stærke regioner være med til at sikre vidensoverførsel på tværs.
Jeg vil håbe at få lov at være med i opvarmningen til valget, parallelt med KV17-forberedelserne, og meget gerne med noget samtænkning.