Rummelige universitetsuddannelser - Forbud mod diskrimination pga. handicap


(Christine Madsen) #21

Generelt vedr. lovgivning med tilbagevirkende kraft:

Jeg mener ikke, at man kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, der på nogensomhelst måder straffer mennesker, eller stiller dem ringere, end de ellers ville være blevet. Dette er imod grundlæggende retsstatsprincipper.

Men jeg mener godt, at man kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, der stiller mennesker bedre ved at udbedre tidligere mangler i lovgivningen.

Hvis jeg har forstået det rigtigt - og ret mig, hvis jeg tager fejl - så har Danmark tiltrådt FN’s handicapkonvention uden at lave de tilretninger i vores lovgivning, som vi er forpligtede til.

I det omfang sådanne tilretninger er til gavn - og ikke til skade - for målgruppen, så må man kunne lave de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Danmark tiltrådte FN’s Handicapkonvention.

Bemærk: Jeg er ikke jurist. Måske nogle af jer, der er juridisk uddannede kan fortælle, om tankegangen ovenfor er holdbar?