Rødovre har brug for en ny politisk kultur

Vælgernes tillid til de folkevalgte er på et historisk lavt niveau, medlemstallene i de politiske partier falder og falder, så afstanden mellem folkevalgte og befolkningen bliver større og større. Jeg tror, dette skyldes en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, taktik og mediespin fylder alt for meget. Også her i Rødovre Politikernes lave troværdighed og mediernes tendens til at udlægge politik, som et taktisk spil, skader borgernes lyst til at deltage i politik, hvilket begrænser mulighederne for at løse samfundets reelle udfordringer. Hvis vi skal gennemføre de tiltag, der er nødven- dige for at lave en bæredygtig omstilling, har vi brug for befolkningens opbakning og tro på, at deltagelse og engagement i politik nytter.


Importeret fra: https://roedovre.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/rodovre-har-brug-en-ny-politisk-kultur