Rød/grøn aftale om teknisk valgforbund

Kære medlem i Alternativet, Halsnæs.

Det er nu lang tid siden du sidst har hørt fra os, vi håber du har en god sommer.
Lige nu og her har FN’s nye klimarapport trukket kraftige overskrifter i dagspressen, og det må være blevet tydeligt for mange, at der skal handles hurtigt. - I diverse grupper på facebook debatteres flittigt, og bølgerne går højt.
Vi tænker at med det scenarie, vil der være et momentum for Alternativets politik. Det kommende kommunalvalg vil formentlig påkalde sig stor opmærksomhed i den retning, og det er efter vores mening nu at vi skal understrege behovet for en grøn politik… ægte grøn. - Det er nu lokalpolitikken skal testes, om den har rod i befolkningen og det nære demokrati.
Skal vi pege på konkrete sager, som kunne være af betydning for Halsnæs i forhold til klimaudfordringen, så kan vi nævne ‘Konvalvej’ og det planlagte byggeri der. - Der er ønsket om fredning af Den grønne kile og ikke at forglemme, planer om at bygge en havn i Liseleje. Alle er det projekter som vi mener bør diskuteres indgående. - Så måske ses vi til de planlagte høringer?

Vedr. kommunalvalget, så - som overskriften siger, har vi indgået et teknisk valgforbund med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det miljø- og radikale parti.

Til pressen har vi i dag skrevet:
Alternativets spidskandidat Mariane Lunden udtaler, - ”Nanna Høyrup og jeg sætter stor pris på dette rød/ grønne tekniske valgforbund. Vi understreger dog, at vi stadig er 5 forskellige partier og at vi har forskellig tilgang til især hvor grøn og hvor rød kommunens politik kan blive og skal være. – Vi kommer til at tage natur-, klima- og menneskelige hensyn med i alle vores beslutninger.
Jeg mener, at Alternativet i dette valgforbund er med til at sikre det grønneste og mest socialt bæredygtige Halsnæs fremover.
Vi vil med en plads i byrådet kunne repræsentere et endnu større udsnit af borgerne, så flest muligt høres og inddrages.
Vores tilgang til det politiske arbejde vil altid være baseret på dialog, kompromis og nysgerrighed.
Vi glæder os.

Bedste hilsner fra bestyrelsen