Rettelser til funktionalitet

Dejlig med en sådan hjemmeside som AlleOS. Jeg havde problemer med at logge på fra min iPad (blå knap blinker bare) - men ingen problemer med at logge på fra min computer.

Når man er inde i sin profil, er det svært ‘at finde tilbage’ til hovedsiden… Måske har jeg misset noget - men det er intuitivt svært at finde tilbage ud af sin profilsætninger.

Det er nok vigtigt hurtigt at sikre at nye lokalforeninger er repræsenteret på første side. Københavns Kommuneforening mangler så vidt jeg kan se - ligesom nyoprettede Lokalforening Vanløse-Brønshøj. Foreningerne burde nok også stå i alfabetisk rækkefølge, da det kan være svært at finde en bestemt forening i den dejligt lange liste :slight_smile:

Vigtigst - feedbackknappen ‘Send feedback’ med denne besked giver fejlmeddelelse… og jeg har derfor sendt info dennevej

tak for et interessant, langt, men hyggeligt og velarrangeret åårsmøde
Finn

Ja. Der er ikke testet nok på tablets og mobiler endnu. Det kommer engang :slight_smile:

Tilbage-til-forsiden er ved klik på logo i øverste venstre hjørne.

Tak for info - rettet :slight_smile: