Rettelse til nyhedsbrev 22/4 2019


Kære medlem.

I det netop udsendte nyhedsbrev, har der sneget sig en fejl ind:

Frivilligfesten er fredag den 3. maj kl. 17.30 i Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg.

For alle, der gerne vil bidrage som frivillige under folketingsvalget samt folketingskandidater.
Der bliver god mad, musik, socialt fællesskab og politisk samtale.
Tilmelding: Anne Guldborg Pedersen, frivilligkoordinator, tlf. 28731698.