Rettelse! Årsmøde igen

Kære alternativist

Der havde sneget sig en fejl ind i sidste nyhedsbrev og jeg havde fået skrevet forkert klokkeslet på afholdelse af årsmøde i Alternativet Aarhus - det beklager jeg.

Det rigtige tid og sted for årsmødet er: lørdag den 3. marts kl. 15.00-18.00 på Nørre Allé 86
Efterfølgende holder vi årsmødefest :green_heart:

Lad mig benytte chancen for at minde om at vi fortsat leder efter aktive, der kunne tænke sig at være med til at løfte opgaver i Alternativet Aarhus efter årsmødet. Vi skal bruge folk til følgende grupper:

  • koordinationsgruppen (skal vide hvem, der laver hvad)
  • kommunikationsgruppen (skal formidle vores aktiviteter)
  • driftsgruppen (tager sig af lokalerne)
  • årsmødegruppen (planlægger årsmødet)
  • politikmødegruppen (planlægger politikmøder, hvor politik vedtages og vedtægter ændres)
  • kandidatmødegruppen (har ansvar for valg og uddannelse af kandidater)
  • økonomigruppen (tager sig af regnskab og bogholderi. Her sidder kassereren)

Hvis du har lyst til at være med i en af grupperne hører vi meget gerne fra dig senest 24. februar. Du kan skrive til Thor på thor.jonasen@alternativet.dk

Hvis du har punkter til dagsordenen, skal de også sendes til Thor på adressen ovenfor og det skal ske senest fire uger før mødet, altså senest lørdag d. 3. februar kl. 15.00
Dagsorden udsendes efter deadline.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe med at arrangere den efterfølgende fest eller gerne vil byde ind med at lave noget mad eller tage en barvagt, så skriv til Liza på liza@sanavita.dk

Læse mere om årsmødet på AlleOs: AlleOs // Alternativet
eller Facebook: Årsmøde i Alternativet Aarhus

Grønne hilsner på vegne af bestyrelsen
Tenna Duch Schaldemose, forperson