Ret til 2-3 års voksen SU når man er fyldt 45 åt

Kære venner!
Jeg er ikke medlem men stemte på Alternativet til valget.
Her er en ide til voksen uddannelsespolitik, som jeg synes passer godt til Alternativet idegrundlag og værdier:

Alle voksne over f.eks. 45 år skal have ret til f.eks. 2-3 års voksen SU. Det vil give muligheden for som menneske at skifte spor midt i livet, hvis man ønsker det, og på helt egne præmisser, måske på et niveau under dagpengene. Man har jo forpligtelser som voksen som unge ikke har men samtidigt er det jo en investering for det enkelte mennesker…så det må gerne kræve noget af den enkelte.

Jeg synes det er relevant, for det første fordi vi alle skal arbejde længere, efterhånden som levealderen stiger. det er måske ok. Men den uddannelse man valgte som 18-20 årig er sandsynligvis ikke brugbar et helt liv. Derudover ændrer vi os jo også som mennesker igennem livet. Vi kan også være nedslidt eller brændt ud…

Jeg ved godt at mange lønmodtagere igennem arbejdspladsen får tilbudt alle mulige uddannelsestilbud, men det er altid på arbejdsgiverens præmisser, og for mange mennesker er det bare endnu en belastning og stress faktor. Der er også en del der betaler store beløb for en master…Men det gælder også de mange mennesker der er mere marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. En 2-3 årig voksen SU (og gratis uddannelse selvfølgelig), vil give bedre betingelser for ægte livslang læring og nysgerrighed på livet, og ikke bare den læring som arbejdspladsen eller sagsbehandleren kan se en værdi i.

Jeg tænker ca. 3 års SU er fint, man kan sikkert få godskrevet meget af sine tidligere erfaringer og uddannelse…

Det koster selvfølgelig!!! Jeg tænker for det første at det er en investering for samfundet, som betales tilbage over tid, da kvaliteten af arbejdskraften bliver bedre og mere tidsvarende. Det er også en investering for det enkelte menneske. Derfor kan man sige at den enkelte skal betale tilbage bagefter i form af en % del af sin fremtidige løn (det kender man fra UK). Jeg tror også at en del af pengene vindes ind ved at færre skal have ydelser fra andre kasser, f.eks. sygedagpenge. Der skal selvfølgelig ansættes flere undervisere, det koster også noget…

Kære Venner. Lad mig høre hvad I tænker, arbejd gerne videre med ideen, der er sikkert også nogen jeg har overset…

kh
Jesper, Horsens

Kære Jesper!
Du har helt ret. Der er brug for at nytænke voksenuddannelse og forsørgelse herunder. Der er muligheder i dag se SVU.dk, men det er kun til adgangsgivende uddannelse. En langt mere interessant løsning, er UBI - ubetinget basisydelse - som der tales om globalt. Se BIEN - Danmark. Det vil give mulighed for flexibilitet i et arbejdsliv og tid til både børn og ny- eller efteruddannelse alt efter den enkeltes/familiernes behov.