Resume fra Ringkøbing Skjern

Endnu et forsøg

Ringkøbing den 29.9.2017

Referat af møde i Alternativets lokalforening/ åbent bestyrelsesmøde torsdag den 28.9.2017 kl 18
til 20 på Cafe Theske.

Til stede var Nicklas, Holger, Børge og Gitte. Ref: Gitte

Dagsorden:

 1. Mødestruktur

 2. Kommunikation, roller og mobilisering.

 3. Generalforsamling

 4. Mødestruktur - indhold og aftaler.

Vi tilstræber at mødes en gang månedligt. Næste gang 1.nov kl 16 til 18 på Reberbanen 2 B.

Såfremt Uffe kommer den 31.10 vil vi kunne mødes eksempelvis mandag den 30.10 aften. Det
aftales nærmere, når det er afklaret om han kommer.

Det aftales, at Børge kontakter Uffe for at finde ud af om han kommer efter den oprindelige aftale
den 31.10. Vi vil tilbyde ham, at det kan blive efter KV.

Såfremt han kan komme, vil vi arbejde ud fra flg. temaer:

 • Meningsgivende fællesskaber.

 • Udsatte, herunder evt besøg i arresten.

 • Sundhed på arbejdspladser og vilkår for børnefamilier.

Der er et behov i gruppen for at tale om den konkrete og aktuelle politik. Vi kunne have ønsket os,
at der var blevet leveret mere info fra den politiske scene, fra Peder. Vi tager nu udgangspunkt i de
headlines, der er udarbejdet.

Vi aftalte, at vi så vidt muligt vil komme til de to sidste kommunalbestyrelsesmøder inden valget.
Det er den 10.10 og den 14.11.

Der er frustration over, at vi ikke får lejlighed til at påvirke Alternativets stemme i byrådet, idet der
på ingen måde har været “hul” igennem til Peder, trods talrige forsøg. Den 14.11 er sidste gang vi
er repræsenteret i KB.

 1. Børge er modtager og kontaktperson af mails o.lign. frem til generalforsamlingen. Der kommer
  ikke så meget og det der kommer videresendes.

Vi talte om den potentielle mobilisering på ungdomsuddannelserne. Dette vil vi arbejde videre
med. Nicklas vil prøve at fiske på sit gymnasium.

Nicklas blev inviteret til at deltage i et debatpanel på Fjordvang af Holger.

Det aftaltes at Børge kan bruge af kassebeholdning til regions-valgkampen. Børge fortæller at han
netop har formuleret sine overskrifter indenfor sundhed, som bringer fokus på de mest udsatte
grupper.

 1. Der indkaldes til generalforsamling den 30.nov. kl 19. Mere konkret indkaldelse udsendes
  senere.

Vi vil arbejde for at have et program der kunne tiltrække flere. EksempelvisTorsten Gejl eller
Josefine Fock.
forsøg