Resultat af ekstraordinært landsmøde d. 13 januar 2020


Kære medlem

Dette nyhedsbrev indeholder information om resultatet af gårsdagens ekstraordinære landsmøde, og hvad der vil ske fra nu og frem til det ekstraordinære landsmøde d. 1. februar, hvor vi vælger en ny politisk leder.

Men først tak til alle jer, der mødte op i Odense i går aftes eller stemte digitalt hjemmefra. Det er dejligt at så mange af jer har lyst til og tid til at engagere sig i vores interne demokrati. Mere end 600 medlemmer deltog i afstemningerne, heraf 150 på mødet i Odense.


Ændringsforslagene 1-4 blev vedtaget, ændringsforslag 5 om, at politisk leder er født forperson for Politisk Forum blev ikke vedtaget. Se forslagene her.

Vedtagelsen af ændringsforslag 1 betyder, at alle medlemmer som opfylder de allerede beskrevne formelle krav kan anmelde deres kandidatur, ved - hvis ikke det allerede foreligger - at indsende mindst 100 gyldige stillererklæringer og et udfyldt opstillingsgrundlag, senest d. 16. januar 2020.

Materiale til det ekstraordinære landsmøde 1. februar, herunder opstillingsgrundlag for de opstillingsberettigede kandidater, vil blive udsendt d. 17. januar 2020.

Der er åben for tilmelding til det ekstraordinære landsmøde her og til digital afstemning her.

Der lægges op til følgende afstemningsprocedure: En kandidat skal opnå mere end 50 procent af de afgivne, gyldige, ikke-blanke stemmer for at blive politisk leder. Dette gælder også, hvis der er opstillet tre eller flere kandidater ved den endelige afstemning. Såfremt ingen af kandidaterne opnår mere end 50%, stemmes der igen på de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde.

Den af de to kandidater, der får flest stemmer i 2. valgrunde bliver politisk leder.

Frem til valgdagen bliver der rig mulighed for debat med kandidaterne. Både ved de allerede planlagte ‘roadshows’ i Odense (d. 27), Aarhus (d. 28) og København (d. 29), og de yderligere lokale arrangementer, som flere storkredse har taget initiativ til. Vi håber mange vil tage del heri, og derudover opfordrer vi selvfølgelig til, at man tager fat i de enkelte kandidater med de spørgsmål, man måtte have til dem.


Indtil nu er det vores oplevelse, at valgprocessen på konstruktiv vis har givet god anledning til at drøfte vores politiske projekt og hvordan vi bedst realiserer det. Meget naturligt gør en sådan proces, at eventuelle uenigheder står tydeligere frem. Men vi oplever, at debatten indtil nu er foregået i overensstemmelse med vores værdier og vores debatdogmer, og at der også ligger en styrke i at kende de forskellige tilgange til projektet. På den måde håber vi, at processen fortsat vil befordre den fælles samtale om politik og lederskab og hvordan Alternativet, som politisk fællesskab bedst skaber de samfundsmæssige forandringer, vi ønsker.

Som hidtil kan praktiske spørgsmål rettes til medlem@alternativet.dk og mere specifikke spørgsmål til valgprocessen til PLvalg@alternativet.dk.

Grønne hilsner
Hovedbestyrelsen