Resultat af Års- og opstillingsmøde


Kære nordjyske alternativister

Så er der nyt igen. Vi har afholdt års- og opstilingsmøde, og et rigtigt fysisk et af slagsen.

Det gik forrige søndag med, og mellem møderne havde vi et fint oplæg af kommunalbestyrelsesmedlem Joachim Kjeldsen (ALT) fra Thisted Kommune. Han fortalte både om udviklingen og erfaringerne med deres kommunale valgprogram, samt hans erfaringer med den kommunale konstituering og det løbende arbejde i byrådet.

AnneG_closeup_small
Resultatet af årsmødet blev en ny forperson, ved Anne Guldborg (se billede ovenover), folkeskolelærer, bosat i Gistrup sammen med ægtefælle og to børn. Anne har erfaringer fra Aalborg lokalbestyrelse, politisk forum, og vedtægtsudvalget i Alternativet, samt lang foreningserfaring helt fra elevråd til opstart af Dansk Flygtningehjælps ungdomsnetværk DFUNK.

Der blev ligeledes valgt øvrige medlemmer af bestyrelsen:


Anne-Marie Gertsen, Jeanette Dahl, Bente Holm Villadsen (tidligere forperson), Jens Harder Larsen, samt Gustav Sieg Sørensen som suppleant. På den efterfølgende konstituering blev Jens Harder Larsen genvalgt som næstforperson, og Bente Holm Villadsen valgt som kasserer.

Der blev også valgt bilagskontrollant og suppleant. Det blev henholdsvis Asger Nielsen (genvalg) og Clara Wolf.

På opstilingsmødet startede vi med at vælge nordjysk repræsentant i Alternativets hovedbestyrelse, samt en suppleant. Her blev både Anne-Marie Gertsen og Anne-Dorrit Harris (suppleant) genvalgt. Der blev ikke valgt repræsentant til Dialogråd, da der ingen kandidater var. Til politisk forum genopstillede Tore Steenberg Reyhé, og Gustav Sieg Sørensen vender ligeledes tilbage, efter en pause på et par år. Jeanette Dahl blev valgt som suppleant.

Så skulle der vælges ny folketingskandidat, og eneste aspirant indtil videre, Boye Jepsen, fik efter en fin præsentation, og rig mulighed for at deltagere stillede spørgsmål, et flot valg, og Alternativet Nordjylland har nu igen en folketingskandidat. Boye Jepsen er en 63-årig uddannet geolog, som både har været lønmodtager, mellemleder, og sidst men ikke mindst, selvstændig inden for sit fag. I dag er han på efterløn, og glæder sig til udfordringen som storkredsens kandidat til Folketinget.


Sidst men ikke mindst skulle der også vælges en kandidat til det nordjyske regionsråd. Gustav Sieg Sørensen (se billede ovenover) var at finde på stemmesedlen, og blev valgt som vores kandidat til regionsrådsvalget næste år.

Den nye bestyrelse vil først og fremmest fokusere på at støtte lokalkredsene med at finde flere aktive frivillige, og du kan derfor som medlem snart forvente at få diverse invitationer til spændende arrangementer rundt i hele storkredsen. Der skal også køres et dobbeltvalg i stilling, da der jo er kommunal- og regionsrådsvalg til november 2021. Hold også øje med vores jobopslag til frivillige opgaver. Det kunne jo være, at netop du ligger inde med den kompetence, vi søger.

Kæmpe grøn hilsen


Storkredsbestyrelsen i

Alternativet Nordjylland